There is a war that is steadily spreading across the globe. The effects can be seen in almost every civilized country. The opposing sides in this war aren’t using anti-aircraft missiles and tanks, their weapons of choice are corn syrup and caffeine. This war is between soft drink icons, Coca-Cola and Pepsi. The war started several decades ago and is predicted to last for many more.

Coca-Cola’s History

The Coca-Cola Company was first created by John Stith Pemberton in 1886. Three years later Pemberton sold the company to Asa Candler who was instrumental in turning the company into the soda legacy it is today.

Pepsi’s History

The PepsiCo Company first got up and running late in 1890. The creator was a man by the name of Caleb Bradham. At its inception the company was called the Pepsi Cola Company; the name was shortened to PepsiCo in the mid-1960’s when the company made an important merger with the Frito Lay company.

Since the Pepsi Company started selling their product internationally, the two soda giants have been locked in a relentless and often entertaining battle for dominance of the soda pop drinking world.

A Comparison of the Two Companies

The most obvious similarity between the two companies is that they are both important members of the beverage industry. They dominate the soda pop world. Unless one of these two companies suddenly disintegrates (and that doesn’t seem very likely) it will be very difficult for another soda pop company to compete against them. Most of the smaller companies are content with smaller and usually local markets.

Both companies have a worldwide market. It is impossible to go to any international event and not see that one of the two companies is sponsoring the event. In exchange for the sponsorship, the venue agrees to sell only that company’s product. So if Coca-cola is sponsoring an event, all of the pop sold will be a coca-cola brand.

As far as drinks go, both companies have kept their products strictly non-alcoholic. Doing this has allowed both companies to maintain a youthful and safe image. Even though both companies have been criticized for having unhealthy products, neither company has had to worry about incurring the wrath of organizations like M.A.D.D. and S.A.D.D.

Both companies employ a lot of people, something that is important during a worldwide recession. As of October 2009 the Coca-Cola Company had approximately 92,400 people on its payroll. PepsiCo employed 203,300 people in 2010.

Both companies have been diversifying by buying out and incorporating other companies into their business plans. Here is where it appears that the two companies have different approaches. The Coca-Cola Company looks like they are trying to stay mainly a beverage company, showing the most interest in adding more juices, pops, and bottled water to their company. PepsiCo is adding a variety of businesses to its label. The company currently owns franchises like Quaker Oats, Fritos, and Tostitos.

The Cola Wars

The two companies are locked in a bitter battle for world dominance. Historically, Coca-cola is usually the forerunner, but if you look at Pepsi’s current business plan, it is difficult to imagine that Coca-cola will remain on top, unless it starts dabbling in companies that aren’t strictly beverage.

In the past the skirmishes between the two companies have been pretty standard. They focused their attention on things like restaurants and advertisement. Since Coca-Cola handles all the drinks for fast food giants Burger King and McDonalds, Pepsi made sure that they stayed in the contest by setting up contracts with Arby’s and Taco Bell. When Coca-Cola launched its wildly popular polar bear commercials, it was rumored that the PepsiCo created something called the Project Polar Bear Slaughter. If one company created a slogan about being sociable, the other company instantly created a slogan about celebrating a person’s individuality. If one company comes out with a new brand of pop, the other company quickly follows up with something that not only tastes similar but also has similar packaging.

Although both companies take the battles very seriously, for the rest of the world, the skirmishes are simply amusing. The Cola Wars give people something to talk about during the summer when the only thing other than pop commercials on television is one bad reality show after another.

One group of people who are benefiting hugely from the Cola War is the organizers of venues such as the World Cup Soccer and Olympics. The two beverage companies are always locked in a brutal bidding war to secure a contract for every single one of these events. The reason is simple. While a person is attending these events they will have no choice but to drink whatever product is available. Even if it isn’t the product that they would normally reach for. The bigger the event, the more violently the two companies battle for the contract.

Another place where both companies appear to be competing is philanthropy. The PepsiCo believes that people are basically good and that every person should do good deeds whenever possible. To help support that concept the company has launched a campaign called the Pepsi Refresh Project. The purpose of the project is to disperse $20 million to organizations and individuals who are committing themselves to projects that will better the world.

For several years Coca-Cola has also been a part of the philanthropy scene. The company is a huge supporter of literacy and making sure children have every opportunity to read. In 2001 the company joined forces with the Reading is Fundamental organization. Since then the company has been helping children learn how reading can change the world they live in. The Reading is Fundamental is a multi-faceted program.

noun rozpoczęcie (np. nowego projektu, przedsięwzięcia itp.) ; powstanie (np. instytucji)

adjective zabawny, śmieszny, komiczny ; pocieszny

adjective mil. służący do obrony przed atakami powietrznymi ; mil. mający na celu atakowanie jednostek latających

noun kulin. napój (inny niż woda), np. sok, miód itp.

noun ekonom. licytacja, aukcja ; licytacja, aukcja (w grze w karty)

I verb transitive dezintegrować, rozkruszać, rozdrabniać
II verb intransitive rozpadać się ; ulegać dezintegracji

noun prekursor ; poprzednik ; zwiastun ; przodek

I noun ekonom. franszyza, prawo sprzedaży dóbr określonej marki na danym terenie ; polit. przywilej lub prawo obywatelskie, prawo wyborcze ; sport. zawodnik o wielkim talencie
II verb transitive ekonom. udzielać franszyzę

noun indywidualność, oryginalność ; osoba lub przedmiot o unikalnym charakterze ; stan bycia unikalnym i oryginalnym ; zainteresowania jednostki odróżniające ją od zainteresowań ogółu

I adjective pomocny, służący jako środek do osiągnięcia czegoś ; muz. instrumentalny (np. partia)
II noun muz. utwór instrumentalny

noun zdolność/umiejętność czytania i pisania ; posiadanie wiedzy w konkretnej dziedzinie

noun spadek ; dziedzictwo ; prawn. darowizna

noun ekonom. fuzja (np. przedsiębiorstw) ; zlanie się, stapianie się (w jedno)

I verb intransitive przewidywać ; wnioskować
II verb transitive przepowiadać + sb/sth – kogoś/coś, np. Mesjasza, krach ekonomiczny itp.

noun ekonom. lista płac ; ekonom. całkowita suma wypłat dla pracowników przedsiębiorstwa

I noun puknięcie, wystrzał, hałas, trzask ; muz. muzyka pop ; napój gazowany
II verb intransitive pękać (z hukiem) ; pokazać się, pojawiać się (niespodziewanie) ; wpadać (np. na pogawędkę) ; strzelać (np. z pistoletu) ; wyciągać z hukiem (np. korek szampana)
III verb transitive sprawić, że coś pęknie, strzeli lub wybuchnie ; podrzucić coś lub położyć nagle ; strzelać + sth – z czegoś ; strzelać + sb – do kogoś ; uderzyć + sb – kogoś ; brać (np. narkotyki) ; pić (np. alkohol)

adjective nieugięty ; bezwzględny ; bezustanny ; nieczuły ; nieustępliwy ; brutalny

adverb dokładnie, ściśle ; surowo, rygorystycznie ; tylko i wyłącznie ; stricte ; bezwzględnie

noun osoba walcząca, osoba staczająca niezaplanowaną, pomniejszą potyczkę, osoba mająca utarczkę (również słowną) ; mil. oddział prowadzący niezaplanowaną, pomniejszą potyczkę ; mil. jeden z żołnierzy otaczających oddział celem jego ochrony

noun zwolennik, stronnik, poplecznik ; sport. kibic

noun miejsce spotkania, punkt zborny (np. uczestników zlotu, koncertu rockowego itp.) ; miejsce konkretnego wydarzenia

P.D.Komentarze:02010-11-02 09:58:58
Nowy komentarz