Cambridge and Oxford are two of the oldest universities in England. Both were created more than eight hundred years ago. Ever since the day the two schools were created, they’ve been locked in a rivalry that shows no signs of stopping.


The University of Cambridge

In terms of academics Cambridge is one of the best. The university is said to have the fifth best academics program in the world. The school seems to take particular pride in its mathematics and science programs. In addition to having an impressive academics program, the school is also credited with providing the world with some very impressive scientific discoveries via some of its brightest graduates the list of whom includes Sir Isaac Newton, Francis Bacon, Alan Turing, Charles Darwin and Paul Dirac.

Students at Cambridge that are exceptional athletes are invited to participate in the universities Cambridge Blue Program.


University of Oxford

The University of Oxford is the third oldest university in the world, and England’s oldest. Historians believe the university was first created early in the 11th century. During 1167 Henry II forbade any English speaking students from attending the University of Paris, triggering an explosion in Oxford’s attendance.

Today the school has one of the best academic programs in the world. Internationally the school is best known for its Rhodes scholarship program, a program that some of the best and brightest minds in the world have been a part of.

The list of Oxford graduates is quite impressive. No less than 26 of Britain’s Prime Ministers, including Tony Blair and Margaret Thatcher, attended Oxford. In addition to the Prime Ministers, Oxford has been the alma mater of twelve saints and fifty Olympic medalists. Oxford has also educated many influential authors including Tolkien, C.S. Lewis, Oscar Wilde, and Lewis Carroll.

Long Memories

One of the reasons these schools are so fiercely competitive is their age. Old schools have time to build and cultivate rivalries. The older the schools, the more infamous the rivalry becomes. Not only do the schools have long histories, they also have long memories. No slight, real or perceived, has ever been forgotten, or even forgiven.

In the case of Oxford and Cambridge, an actual date the competition started was in 1209. This was the year that that several of Oxford’s scholars fled the university. They promptly created Cambridge. Shortly after Cambridge was established, the two schools started competing together in a variety of varsity events, the most famous being the two day long cricket match that was held in 1827. Since then the schools have been constantly trying to prove that their athletes are superior.

The Student Body

One of the biggest reasons the two universities will always be in a state of constant competition with each other is because of the students that they accept. Both schools pride themselves on accepting only the best and brightest students. This means that the entire student body at both Cambridge and Oxford is made out of overachievers. Overachievers are competitive by nature. They expect to win, at everything, it doesn’t matter if they are competing in a spelling bee or a rowing competition, they want to win.

Competition between the two schools actually starts during the application process. When they are ready to apply to university, students must choose one school or the other. They are not allowed to apply to both schools during the same year.

The Nature of Competitiveness

Another reason that the two schools are so competitive is because a competitive nature is addictive. As soon as the battle gauntlet is tossed, the other people will join in the competition. Pretty soon every person is competing, not just against the opposing side, but also against each other. Each person wants to have the most cutting comment, the loudest yell, and the most boisterous cheer.

It might be hard to believe, but the very land both universities are built on contributes to the competitive spirit between the two schools. Both schools are built on property that would be ideal for sporting events or farming. The land surrounding both universities is flat, and the rivers that cut through the campus have slow, steady currents, perfect for rowing competitions.

The Boat Race

Although the schools are competitive about a variety of sports including rugby, tiddlywinks, and cricket, the sport they are most passionate about is rowing. The most famous rowing match is simply called “The Boat Race” and it is an annual event. The race takes place on the Thames. Teams of eight rowers compete to see who can navigate the stretch of river between the two schools boathouses the fastest. With the exception of during the two World Wars the boat race has always been held on either the last Saturday of March or the first Saturday in April since 1856. The winner of the race gets the glory. Each year the race draws approximately a quarter of a million fans, many of them alumni of the two prestigious schools. It is estimated that 20 million fans tune into the race each year.

It’s a Good Thing

To people who aren’t a part of Cambridge/Oxford’s competitive environment might roll our eyes and shake our heads at the ridiculousness of the competitive antics, it turns out that the spirit of competition the two universities have cultivated is actually a good thing. A little competitive pride is something that should be cultivated. When people are caught up in the spirit of competition, they have something that distracts them from their problems; they experience a rush of endorphins that provides a natural high. Sometimes this little boost is all it takes to make the day a little more tolerable. In addition to being a mood booster, healthy competition, like that between two schools, can also create a bond making people feel more connected to the people around them.

noun rywalizacja, współzawodnictwo, rywalizowanie, współzawodniczenie, konkurowanie ; bycie rywalami

I noun duma, godność osobista ; chluba ; poczucie własnej wartości ; powód do dumy, podstawa do bycia dumnym ; pycha, wyniosłość, zarozumiałość, arogancja ; najlepszy osobnik z grupy ; grupa lwów ; minog ; punkt kulminacyjny w życiu, przełomowy moment życia ; biol. pociąg seksualny samic niektórych gatunków zwierząt ; ozdoba, ornament
to take pride in sb/sth być dumnym z kogoś/czegoś
II verb transitive być dumnym + sth – z czegoś ; szczycić się + sth – czymś

verb transitive zakazywać, zabraniać komuś robienia czegoś, nie pozwalać komuśna coś ; utrudnić coś lub uczynić coś niemożliwym ; wykluczyć, wyłączyć ; przekląć kogoś
God forbid! Boże broń!

I noun techn. spust, język spustowy, cyngiel ; dźwignia ; techn. zapadka ; wydarzenie będące początkiem innych wydarzeń ; techn. obwód lub impuls inicjujący działanie kolejnych komponentów
trigger finger anat. palec wskazujący
trigger grip rączka pistoletu
quick on the trigger szybko reagujący (człowiek)
II verb transitive wywoływać, powodować, zapoczątkować + sth – coś ; pociągnąć za spust

noun uniw. stypendium ; uniw. fundusz stypendialny ; ogromna wiedza akademicka ; charakter i cechy uczonego, erudycja ; edukacja literacka
closed scholarship uniw. stypendium dla wybranych studentów (przyznawane określonej grupie osób)
open scholarship uniw. stypendium ogólnodostępne (dostępne dla wszystkich)
to award a scholarship to sb przyznać komuś stypendium
to hold a scholarship mieć stypendium
to win a scholarship uzyskać stypendium

noun szkoła, kolegium lub uniwersytet, który się ukończyło ; uniw. hymn uczelni wyższej

adjective niesławny, cieszący się bardzo złą sławą, mający złą reputację ; budzący wstręt, zasługujący na potępienie ; okryty złą sławą z powodu karalności ; nikczemny, podły, niehonorowy ; sromotny, wstydliwy, żałosny

I verb intransitive uciekać ; pot. pierzchać w popłochu, salwować się ucieczką ; zniknąć szybko, ulotnić się szybko
II verb transitive uciekać + sb/sth – od czegoś lub kogoś, pierzchać + sb/sth – przed czymś lub kimś

noun uniw. pot. uniwersytet (zwykle odnosząc się do uniwersytetów Oxford lub Cambridge) ; sport. uniw. drużyna reprezentująca uniwersytet

noun uniw. pot. osoba radząca sobie (szczególnie w warunkach akademickich) lepiej, niż sugerowałyby uprzednie testy sprawdzające potencjał ; osoba wyróżniająca się na tle grupy lub osiągająca o wiele lepsze rezultaty, niż reszta grupy

I noun wiosłowanie, poruszanie wiosłami ; sport. wioślarstwo ; besztanie kogoś ; sport. rodzaj ćwiczeń polegający na podnoszeniu ciężarów z dołu do góry (tzw. sierpy)
rowing clubsport. klub wioślarski
II adjective konfliktowy

adjective uzależniający ; wciągający ; podatny na uzależnienie

noun hist. mil. średniowieczna rękawica skórzana (stanowiąca część zbroi) ; długa i ciężka rękawica ; kara polegająca na tym, że ofiara ucieka pomiędzy dwoma rzędami stojących ludzi, którzy go kolejno uderzają ; rodzaj sznura do suszenia ubrań
to throw down the gauntlet rzucić wyzwanie
to take up the gauntlet podjąć wyzwanie

adjective hałaśliwy ; agresywny ; żywiołowy ; niepohamowany ; meteorol. burzliwy, porywisty

I verb intransitive zachęcać ; wyrażać aprobatę krzycząc ; rozweselać, pocieszać, dodawać otuchy ; wiwatować, gotować owację ; kibicować ; wydawać okrzyk aplauzu lub triumfu
II verb transitive wiwatować + sb/sth – na cześć kogos/czegoś
III noun wiwat, owacja ; usposobienie, nastrój, dobre samopoczucie ; otucha ; szczęście ; wyraz twarzy ; stan ducha ; radość ; okrzyk aplauzu lub triumfu
cheers okrzyki, owacje
cheers! na zdrowie! (w toaście)
to be of good cheer być dobrej myśli
to cheer up meteorol. rozchmurzyć się

I adjective mocny ; solidny (np. partner w interesach) ; lojalny (np. pracownik, wspólnik itp.) ; pewny, niezawodny (np. przyjaciel, wspólnik) ; niezachwiany (np. wiara) ; wytrzymały (np. partner) ; wytrwały (np. obrońca jakiejś idei) ; ustatkowany (np. mężczyzna, styl życia itp.) ; zrównoważony (np. proces) ; równomierny (np. rozłożenie sił) ; miarowy, stały (np. rytm) ; trwały (np. efekt) ; regularny (np. bicie serca, picie alkoholu itp.) ; baczny (np. obserwator) ; opanowany, pot. zimny (o człowieku)
II adverb w solidny sposób ; miarowo ; ustawicznie
III verb transitive uczynić stałym, miarowym ; stać się stałym, miarowym ; osiąść
IV verb intransitive uczynić stałym, miarowym ; stać się stałym, miarowym ; osiąść
to go steady umawiać się z kimś przez dłuższy czas ; rozpocząć związek

noun gra w pchełki

noun geogr. Tamiza

noun szopa nad jeziorem (z reguły używana do przechowywania łodzi) ; hangar dla łodzi

noun uniw. absolwent studiów wyższych z tytułem ; wychowanek, podopieczny

noun śmieszność, absurd (np. sytuacji)

I noun sztuczka, trik, figiel ; groteskowy gest, zachowanie lub poza ; teatr. aktor w groteskowym lub absurdalnym przedstawieniu ; błazen, klaun ; teatr. groteskowe przedstawienie

II adjective dziwnie zabawny ; antyczny, staroświecki ; osobliwy, oryginalny ; specyficzny ; niesamowity ; przedziwny ; zabawny ; pocieszny

III verb intransitive błaznować ; sprawiać wrażenie, jakby się było błaznem ; błaznować

noun endorfina

noun propagator ; osoba dodająca siły, efektywności ; mil. detonator ; techn. inform. urządzenie wspomagające ; techn. przetwornica ; techn. siłownik hydrauliczny ; slang. złodziej sklepowy
booster injection med. zastrzyk wspomagający
booster rocket mil. detonator
booster seat aut. fotelik dziecięcy

noun konkurs ortograficzny
P.D.2010-08-14 23:03:06
Nowy komentarz