Marco lives in a nice town called Tropea in Calabria, a region in the south of Italy. Since he was young, he has known that he must find a wife, but not just any wife. His wife must be beautiful and religious. She must go to church very often, even every day. And what is more, she cannot be intelligent. Such a picture of an ideal wife was drawn by Marco’s mother whom he loved very much.

“Marco,” she always said, “remember to choose a girl who can cook and clean, and who finished only a few classes at school.”

“Why should I marry an unintelligent girl?” Marco asked his mother.

“My dear,” answered his mother, “marry such a girl and you will always be everything for her. This is what marriage is about. But if you don’t find such a woman, don’t worry, Mama will find you someone.”

Marriages in the south of Italy looks just like this. The region is very traditional and a bit behind the rest of the modern world. A wife has only one model of life: to serve her husband and God. A husband is the most important man in the house and the center of family life. He can’t do any housework because that would be a dishonor for a man. When he gets home from work, his wife is waiting for him with slippers, and she puts them on his feet, then she invites her hungry husband to have dinner. The table is set and full of food, and the whole family is waiting at the table. The wife and children cannot start eating without the husband. If he is late, the family must wait. The wife serves the food to her husband.

After dinner, they drink coffee. The wife always puts sugar in her husband’s coffee and stirs it. A husband doesn’t do it – he just drinks the coffee. During dinner, the man talks about his successes, and the woman admires him. She must do this even when her husband has a bad job. He has to feel good. A man, on the other hand, never compliments his wife because that would be shameful. She knows she is important to him and that he loves her. A wife must also prepare her husband’s clothes, clean his shoes, and help him dress. He has to look good. Only a wife chooses a husband’s clothes—he never does it. While he is at work, his wife gets together with all the women in the family, and they cook together for their husbands. The men can’t be hungry!

Another very important rule in the south of Italy is that a man’s mother is the most important person for a man, and nothing will change this. Mama is always right. Mama cooks best, and Mama can do everything. She accepts the wife and teaches her how to be a good Italian wife. She tells her how to wash, clean, cook, and admire her husband. This never changes. Many years after the wedding the mother still comes and checks on her son and his wife. She always criticizes the wife. She says she is a bad cook, she can’t iron, she can’t clean. The wife can’t argue with Mama. She must agree with her and try to do better. What’s more, Mama controls even the sexual life of her son and his wife. Her boy must be relaxed and happy, and if he isn’t, Mama finds him a lover. Mama takes care of everything.

This traditional southern Italian model seems very old-fashioned, but Italian women like it. They don’t want to change it. Husbands make them happy, and they don’t have to work like other European women. They can do all the things women do: cook, clean and take care of their children. They feel good doing these things. For Italian women this traditional family model makes everyone equal. Women can be perfect wives and mothers, and this is the most important for them. Nobody should take it away from them.

noun geogr. Kalabria (region w południowo-zachodniej części Włoch) ; arch. region w południowo-wschodniej części Włoch

I adjective odnoszący się do religii, dotyczący religii ; wierzący w istnienie boga lub bóśtwa ; religijny, pobożny, bogobojny (np. człowiek, styl życia itp.) ; pobożny (np. modlitwa) ; zakonny, klasztorny (np. życie) ; niezwykle sumienny, bardzo skrupulatny, dokładny (np. człowiek, praca itp.) ; uczciwy (np. człowiek, wyliczenie itp.) ; dokładny, precyzyjny (np. wyliczenie)
religious zeal rel. dewocja
II noun członek klasztoru lub zakonu (np. mnich, zakonnica)
the religious dewoci, oddani wierni

I verb transitive ciągnąć, pociągnąć (np. związanego człowieka, skrzynię itp.) ; pobierać (np. opłatę, pieniądze z banku itp.) ; wciągnąć (np. powietrze do płuc, sieci itp.) ; przyciągnąć (np. uwagę) ; rysować, kreślić (np. szkic) ; wyciągnąć (np. broń) ; powodować wypływ (np. wody, krwi itp.) ; formułować, ujmować w ramy, nakreślać (np. różnicę) ; prawn. pisać dokument (w wymaganej formie) ; wysysać, wypompowywać, wdychać ; używać, czerpać (np. inspirację) ; wyciągnąć (np. naukę, wnioski itp.) ; wziąć, otrzymać, dostać (np. wynagrodzenie) ; wyrywać (np. ząb) ; pobierać (np. opłatę, pieniądze z banku itp.) ; podejmować (np. pieniądze z bankomatu) ; przynosić (np. zyski) ; pociągnąć za sobą (np. określony efekt, skutek itp.) ; wypatroszyć (np. indyka) ; zaciągać, naprężać, napinać (np. zasłony, prześcieradło) ; naciągnąć (np. cięciwę łuku) ; ciągnąć losy (karty, zapałki itp.) ; ekonom. wystawiać (np. czek, weksel itp.) ; techn. nagwintować, przepuścić przez gwintownicę ; zniekształcić ; med. puszczać krew, upuszczać krew ; mil. otrzymywać zapasy (np. ubrań, broni, amunicji itp.) od kwatermistrza ; wyławiać (ryby) siecią ; mar. mieć… metrów zanurzenia, wyporności ; sport. wziąć lub rozdać karty z talii ; sport. cofnięcie (zagranie bilardowe) ; sport. delikatne wypuszczenie kamienia w curlingu ; parzyć się we wrzątku (o herbacie) ; techn. wydmuchiwać szkło na gorąco
to draw a comparison between sb/sth porównywać kogoś/coś (z kimś/czymś)
to draw a conclusion wyciągać wnioski
to draw air wciągać powietrze
to draw attention przyciągać uwagę, zwracać uwagę
to draw blood pobić do krwi
to draw consequences pociągać za sobą skutki
to draw inspiration from sth czerpać natchnienie z czegoś
to draw smoke wciągać dym
to draw straws for sth ciągnąć losy o coś
to draw lots for sth ciągnąć losy o coś
II verb intansitive przyciągać (np. klientów) ; mar. wydymać się (np. o żaglach) ; przewodzić płyn ; med. powodować ropienie ; przewodzić powietrze, mieć cug ; parzyć się we wrzątku, podobnie, jak torebka herbaty ; rysować, kreślić ; zmniejszyć lub skrócić ; zarządać ; med. powodować podrażnienia ; med. powodować zbieranie się ropy, krwi, limfy itp. ; mieć cug, jak komin, przewód itp. ; sport. remisować ; sport. tropić zwierzynę ; sport. przeszukiwać zarośla w poszukiwaniu zwierzyny ; sport. naciągnąć cięciwę łuku przed strzałem ; sport. posyłać piłkę za bardzo w lewo (w golfie)
to draw near zbliżać się
to draw on one’s imagination posługiwać się wyobraźnią
to draw round the table przechodzić do stołu
to draw sb into conversation wciągnąć kogoś do rozmowy
to draw to a close – kończyć
to draw to one side usuwać się na bok
III noun szarpnięcie, pociągnięcie ; atrakcja ; los (na loterii) ; sport. remis ; rysowanie ; rysunek ; sport. umowa pomiędzy uczestnikami turnieju, według której dobór rywalizujących par jest losowy ; sport. dobór przeciwnika lub przeciwnik ; wdech lub inhalacja, szczególnie przy użyciu lufki lub innego sprzętu służacego do palenia ; ktoś lub coś, co przykuwa uwagę, wabik ; ruchoma część mostu zwodzonego ; przewaga ; małe zagłębienie, do którego wpływa woda ; sport. zagranie-zmyłka w footballu amerykańskim ; sport. wznowienie w hokeju ; sport. posłanie piłki w lewo w golfie (zwykle celowe) ; sport. jedna z kart wzięta lub rozdana z talii ; geogr. mała, płytka, naturalna rynna ; ekonom. typ funduszu, z którego pieniądze – w razie potrzeby – mogą zostać wycofane ; techn. tendencja zębów koła wychwytowego do „przyciągania“ ku sobie regulatora chodu
to feel draw to sb poczuć do kogoś sympatię

adjective nieinteligentny, nierozumny, głupi

I noun hańba, dyshonor, plama na honorze ; utrata szacunku, utrata reputacji ; obraza, zniewaga ; upodlenie ; przyczyna okrycia hańbą, upodlenia, utraty szacunku itp. ; ekonom. niehonorowanie (np. przepustki, czeku itp.)
to bring dishonour on… – okrywać hańbą…
II verb tansitive hańbić, okrywać hańbą ; traktować z brakiem szacunku lub pogardą ; ekonom. nie honorować (np. przepustki, czeku itp.) ; gwałcić

I noun pantofel ranny, kapeć
II verb transitive walnąć laczkiem

I verb transitive zapraszać ; zachęcać ; gościć ; prosić uprzejmie lub formalnie ; wołać (np. o pomstę) ; wabić, kusić
to invite sb to the party zaprosić kogoś na imprezę
II noun zaproszenie

I verb transitive mieszać, wymieszać ; domieszać, wmieszać (dodać) ; rozbełtać ; ruszać, poruszać ; pobudzać, wzbudzać (coś np. uczucia, wspomnienia itp.) ; zachęcić do rzutkiej akcji ; podżegać ; wywoływać ; umyślnie prowokować ; ruszać się, drgać ; robić zamieszanie
II verb intransitive poruszać się ; ruszać się, poruszać się ; włączyć się do akcji, podjąć działanie (z reguły na skutek podżegania) ; być w obiegu (np. informacje, wieści) ; być poruszonym
III noun poruszenie, ożywienie, zamieszanie ; mieszanie (np. zupy) ; odgłos mieszania ; żart, szturchnięcie, kuksaniec ; wymieszanie (np. herbaty, farby itp.) ; rozbełtanie (np. jajka) ; slang. więzienie ; pot. głośne przyjęcie
to cause a stir of interest / excitement / disapproval spowodować zainteresowanie, podniecenie, dezaprobatę
to give sth a stir pomieszać coś, zamieszać coś

I verb transitive podziwiać, zachwycać się (także ironicznie) ; uwielbiać ; (BrE.) slang. bardzo pragnąć, pożądać

II verb intransitive czuć lub wyrażać podziw

I noun komplement ; pochlebstwo
compliments gratulacje, pozdrowienia, ukłony
to pay compliments prawić komplementy
with compliments – z wyrazami szacunku
II verb transitive prawić komplementy ; pozdrawiać ; gratulować ; dawać bezpłatnie

adjective haniebny (np. czyn) ; sromotny (np. klęska) ; skandaliczny (np. zachowanie, wybryk itp.) ; wstydliwy (np. fakt)

I noun ślub ; ceremonia zaślubin ; wesele ; rocznica ślubu ; połączenie dwóch rzeczy (np. pomysłów, idei) ; ekonom. slang. fuzja przedsiębiorstw
II adjective ślubny
wedding anniversary rocznica ślubu
wedding dress suknia ślubna
wedding invitation zaproszenie na ślub
wedding present prezent ślubny
wedding procession orszak ślubny
wedding tour podróż poślubna

I verb transitive prezentować argumenty za lub przeciw czemuś ; udowadniać ; namawiać, perswadować, przekonywać ; przemawiać za czymś ; przedstawiać dowody czegoś

II verb intransitive debatować, dyskutować ; prezentować argumenty za lub przeciw czemuś, utrzymywać, twierdzić ; kłócić się, spierać się

argue for / against przemawiać za / przeciw

I adjective staromodny, staroświecki, pot. starej daty ; przestarzały, zacofany (o poglądach, stylu ubierania się itp.) ; popularny w minionych czasach, propagowany w minionej epoce ; wyrażający powątpiewanie lub dezaprobatę (np. spojrzenie) ; (Scot.) „stary”, jak na swój wiek, „stary maleńki”
II noun kulin. drink z whisky, piwa, cukru i owoców

I adjective równy ; jednakowy ; jednakowo zbalansowany, w równym stopniu rozmieszczony ; będący tej samej jakości, będący tej samej wartości ; dorównujący czemuś, odpowiadający czemuś (np. standardom, wymaganiom) ; posiadający odpowiednią siłę, umiejętności lub środki ; równy, płaski, poziomy ; spokojny, niezmącony ;
equal sign mat. znak równości
to be/feel equal to doing sthbyć w stanie coś zrobić, mieć odwagę co zrobić
to be equaldorównywać, równać
to get equal with sbwyrównać z kimś rachunki, zemścić się
on equal terms na równych warunkach
II verb transitive równać się, dorównywać, sprostać ; uczynić lub zrobić coś równego czemuś ; arch. uczynić równym, wyrównać ; arch. w pełni zrekompensować
to equal a record wyrównywać rekord
III noun osoba lub przedmiot będąca równa, jednakowa, taka sama

I verb transitive zabierać ; wynosić (np. meble przez komornika) ; odbierać ; odejmować ; pomniejszać
II preposition minus, odjąć

P.D.Komentarze:02010-08-14 23:28:21
Nowy komentarz