Sometimes, we let the most illogical, unbelievable things on the big screen slip past us when we’re into a really good movie and glued to our seats. Some of these movie mistakes are so common, that some of us might not even realize that those sorts of things wouldn’t ever happen in real life. Injecting a bit of science and common sense definitely makes watching a movie a bit more interesting, right? Pay close attention to what you’re watching and you just might spot some of them! Here are some common movie mistakes you might want to watch out for:

Easy Electronic Locks

From James Bond to The Terminator, at some point, tech-savvy movies usually involve a scene where the hero has to gain access to some super-important, yet equally super-password-protected computer by using some sort of code-breaking program. It does the job by trying every possible combination of figures until it finally gets the right one –conveniently presented as something like a password-slot-machine. Here’s a neat little experiment: grab a friend’s iPhone and try guessing the passcode to unlock it. After a couple of (failed) attempts, the device will lock you out and prevent you from trying to input anything more. If a cell phone can keep out pesky intruders so well, how much more would a high-tech, super-important computer, right?

“Cut! Stylist!”

Is it just me, or can some films double as feature-length shampoo commercials? Neo and company from The Matrix and the girls of Charlie’s Angels can kick butt all day and walk away from a tussle with their hair (still!) perfectly styled and silky-smooth. Being an expert martial artist not only keeps one safe from hordes of baddies, apparently. It keeps hair free from frizz and tangles, too. And it doesn’t just work for action movies. Check out Audrey Tautou in the French romantic-comedy Amélie, or Audrey Hepburn in the classic Roman Holiday: day-long scooter rides with the city air whizzing past are no match for the leading ladies’ impeccable dos.

“He’s out, right?”

With their fast-paced plots, exploding set-pieces and hunky, indefatigable protagonists, action movies have a lot to distract you from one of Hollywood’s subtlest, yet most common movie mistakes: firearms having seemingly infinite bullets. In the climactic scene where the hero takes on a group of evil henchmen with their curiously inaccurate guns, shots fire and a hail of bullets pour into the room and after a while, you’re probably left wondering, “Hey, shouldn’t they be reloading by now?”

Here’s another fun experiment: in any action movie with a shootout scene, try to keep track of the characters’ guns and see if anyone keeps firing more than what their guns should hold without reloading. Revolvers like those in spaghetti westerns will hold 6 bullets and modern handguns typically have around 15, while assault rifles usually hold 20 to 30.

Cars and Explosions

Cars and explosions go hand in hand in Hollywood. High-speed chase scenes usually end with one or two cars crashing into something, getting shot at, or falling off a cliff (or a combination of the three) and then blowing up in a loud, fiery explosion with the hero escaping just in the nick of time.

If any of these things really happen in real life, I’d probably be very scared of climbing into the family car and driving out to traffic every Sunday. Cars are – surprisingly – not too keen on exploding into fiery balls of doom. The most likely source of fuel for an explosion is found in the gas tank, which car manufacturers wisely seal in and put out of harm’s way. The most exploding your car will ever do, really, takes place in the combustion engine. And thankfully, it’s nothing like what you see in the movies!

adjective nielogiczny, niedorzeczny (np. wniosek, dowód itp.) ; bezsensowny
illogical conclusion niedorzeczny wniosek
illogical reply nielogiczna odpowiedź

I verb intransitive sunąć (np. po wodzie) ; pośliznąć się, poślizgnąć się (o osobie lub zwierzęciu) + on sth – na czymś ; wślizgiwać się, prześlizgiwać się (gdzieś, przez coś itp.) ; wpadać w poślizg (o samochodzie) ; ślizgać się (np. koła) ; ześliznąć się (np. nóż, ostrze) ; zsunąć się (np. ładunek, śnieg) ; puścić (np. linę) ; wtrącić (np. dowcip, uwagę) + into sth – do czegoś ; pogorszyć się, spadać ; med. podupadać (na zdrowiu fizycznym lub psychicznym)
to slip over pośliznąć się i upaść
to give sb the slip pot. wymknąć się, zwiać komuś
II verb transitive wsunąć ukradkiem + sth – coś (np. komuś do ręki) ; podać (dyskretnie) + sb sth – komuś coś ; narzucić na siebie (coś, o ubraniu) ; zrzucić z siebie (coś, o ubraniu) ; rozsupłać (węzeł) ; przerzucić (np. oczko podczas szycia) ; spuścić (np. psa ze smyczy) ; zerwać się (np. pies) ; mar. wyluzować, zrzucić cumy ; popełnić (niewielki) błąd, pomylić się ; przepuścić, nie zauważyć (np. okazji, szansy do zarobku itp.)
to slip the clutch mot. jechać na półsprzęgle
I slipped a disk wyskoczył mi dysk
to let it slip wygadać się
to let things slip zaniedbać coś
to slip the car into gear wrzucić bieg w samochodzie
to let slip an opportunity przepuścić okazję
III noun poślizgnięcie się ; potknięcie ; błąd (niewielki), omyłka (niewielka) ; gafa ; halka, półhalka ; sport. biegacz (w krykiecie) ; awiat. ślizg ; tech. poślizg (np. pasa transmisyjnego) ; buksowanie kół ; pochylnia okrętowa ; geol. zsuw uskoku
slip of paper karteczka, kawałek papieru
slip of the tongue ling. przejęzyczenie
to make a slip in calculations – pomylić się w obliczeniach

verb transitive med. wstrzykiwać (np. lekarstwo) +sth – coś ; dawać zastrzyk +sb/sth – komuś, czemuś ; wprowadzić (np. nowy aspekt do rozmowy, szczyptę humoru do nudnego spotkania itp.) ; wtrącać (np. swój komentarz do dyskusji) ; techn. umieszczać na orbicie (np. rakietę, satelitę itp.)

to inject sb against sth zaszczepić kogoś przeciwko czemuś

to inject oneself with sth zrobić sobie zastrzyk czegoś (np. insuliny) ; wstrzyknąć sobie coś (np. heroinę)

adjective dobrze obeznany w kwestiach związanych z technologią, dobrze poinformowany w kwestiach związanych z technologią

adjective łamiący zabezpieczenia (np. program)

I verb transitive chwytać, łapać + sth – coś ; pot. korzystać (np. z szansy, okazji, sposobności) ; inform. pot. grabować (np. zawartość ekranu) ; złapać, zaaresztować (np. zbiegłego więźnia, przestępcę itp.) + sb – kogoś ; zagarniać (np. ziemię) ; rzucać się, porywać się +at sb/sth – na kogoś/coś
to grab sb by the arm chwytać kogoś za rękę
to grab attention skupiać uwagę
to grab a snack przekąsić coś
I grabbed some drink udało mi się coś wypić
it doesn’t grab me pot. nie trafia to do mnie, nie bierze mnie to
how does that grab you? pot. co o tym myślisz?
II noun porwanie się (np. na kawałek ciasta) + for/at sth – na coś ; techn. urządzenie chwytające
to be up for grabs pot. być do wzięcia (np. nagroda, praca)

noun hasło, kod (np. dostępu)

adjective pot. nieznośny, uprzykrzony, irytujący (np. owad) ; wulg. cholerny ; pieroński

I noun bójka, szamotanina + for sth – o coś ; spór + over sth – o coś
legal tussle spór prawny
II verb intransitive spierać się + over sth – o coś; bić się +over/for sth – o coś ; szamotać się ; zmagać się + with sth – z czymś

adjective mil. wojenny, wojskowy, dotyczący wojskowego życia ; wojowniczy
court-martial mil. sąd wojenny
martial arts sztuki walki
martial law prawn. mil. prawo wojenne

I verb transitive kręcić w loki, kędziory itp.
II noun loki, kędziory
III adjective poskręcany, kręcony (np. o włosach)

I noun plątanina (np. ulic) ; kołtun (włosów) ; zaplątanie, gmatwanina, poplątanie, powikłanie ; gąszcz (np. kabli, włosów, myśli itp.) ; zamęt, mętlik ; konflikt
to be in a tangle być zawikłanym (poplątanym, pogmatwanym itp.)
a tangle of problems gmatwanina problemów
to get into a tangle with sth uwikłać się w coś
II verb intransitive poplątać się, zaplątać się + around sth – wokół czegoś ; plątać, wikłać, gmatwać +sth – coś

adjective nienaganny (np. maniery, zachowanie) ; wzorowy (np. dom, występ) ; znakomity (np. referencje) ; bezgrzeszny ; nieskazitelny ; bez zarzutu
noun lista poleceń ; rozrywka (np. impreza) ; poruszenie ; arch. czyn ; pot. odchody

I adjective pot. satysfakcjonujący ; atrakcyjny, postawny, seksowny (o mężczyźnie)
hunky-dory – pot. klawy, fajny
a hunky man pot. kawał chłopa
II noun pogardliwe określenie białej osoby pochodzącej z Europy Środkowo-Wschodniej (białas)

adjective niestrudzony, niezmordowany (człowiek, wysiłek)

noun bohater, bohaterka (np. filmu) ; teatr. protagonista (w teatrze greckim) ; rzecznik, rzeczniczka, protagonista, protagonistka + of sth – czegoś

verb transitive odrywać np. wwagę, rozpraszać (np. wwagę, myśli) ; oszałamiać + sb – kogoś ; przeszkadzać komuś w robieniu czegoś ; zabawiać, rozerwać
to distract mind odwrócić uwagę

noun poplecznik, stronnik ; prawa ręka (np. gangstera) ; pot. pachołek ; arch. giermek, dziedzic, właściciel ziemski

noun strzelanina ; pot. wymiana ognia ; sport. mecz zakończony wysokim wynikiem (w koszykówce lub hokeju na lodzie)
penalty shootout sport. rzuty karne

I noun napad (fizyczny lub werbalny), prawn. napaść +on sb – na kogoś ; pobicie ; znieważenie mil. szturm, natarcie, atak, napaść +on sb/sth – na kogoś/coś ; prawn. napaść na tle seksualnym +on sb – na kogoś
aggravated assault napad z bronią w ręku
to make an assault on a record sport. zaatakować rekord
assault and battery prawn. naruszenie nietykalności osobistej
assault gun mil. działo samobieżne
assault troops mil. szturmowcy, wojska szturmowe
II verb transitive prawn. napaść na kogoś (fizycznie lub werbalnie) + sb/sth – kogoś/coś ; znieważać + sb/sth – kogoś/coś ; pobić +sb/sth – kogoś/coś ; mil. zaatakować, szturmować

I noun mil. karabin, strzelba; techn. gwint broni palnej ; mil. strzelcy
II verb transitive plądrować (np. mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy ; przeszukiwać (np. biurko w poszukiwaniu listu, mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy itp.) ; przewracać (np. zawartość szuflady, papiery itp.) ; przewracać do góry nogami +sth – coś ; rabować, ograbiać (np. dom) ; opróżniać (np. magazynek) ; wystrzelić +sb/sth – do kogoś/czegoś ; techn. gwintować (np. broń, lufę)

noun klif (nad morzem), faleza, urwisko (na lądzie) ; stroma skała
adjective ognisty, zapalczywy, porywczy (np. czyjś charakter) ; płomienny (przemówienie, zachód słońca) ; wybuchowy (człowiek) ; płonący (o oczach) ; buchający (np. wulkan) ; kulin. palący , ostry (o przyprawie, potrawie itp.) ; med. będący w stanie zapalnym, owrzodziały (np. rana) ; górn. arch. łatwopalny, zawierający gaz łatwopalny
adverb zaskakująco, niespodziewanie ; zadziwiająco

I noun los, przeznaczenie, fatum ; śmierć ; hist. stare prawo ; rel. Sąd Ostateczny
prophet of doom czarnowidz
to prophecy doom przepowiedzieć klęskę/nieszczęście
II verb transitive przedwcześnie osądzać, skazywać z góry +sb to sth – kogoś za coś
to spread doom and gloom malować wszystko w czarnych barwach

adverb rozsądnie, mądrze
to decide wisely – mądrze zdecydować

I noun pieczęć (np. na list, dokument itp.) (o urządzeniu i znaku) ; plomba (np. na kontener, list dyplomatyczny itp.) ; biol. foka ; focze futro ; droga bitumiczna ; znaczek (lub pieczęć dekoracyjna sprzedawana zazwyczaj na cele dobroczynne) ; prawn. pieczęć sądowa ; techn. uszczelka ; zamknięcie ; piętno + of sth – czegoś ; znak (np. mądrości, władzy itp.) ; uszczelnienie + of sth – czegoś
customs seal– plomba celna
II verb transitive zapieczętować, zapakowywać (np. na list, dokument itp.) ; zaplombowywać (np. kontener, list dyplomatyczny itp.) ; zaklejać (kopertę, paczkę itp.) ; przypieczętować (np. umowę, sukces, zwycięstwo) ; zatykać (np. studnię) ; uszczelniać (np. dach) ; prawn. pieczętować dokument pieczęcią sądową ; polować na foki
seal offblokować +sth – coś ; ogradzać ; otaczać + sb/sth – kogoś/coś (np. wroga/zwierza) ; opieczętować +sth – coś (np. paczkę, przesyłkę dyplomatyczną itp.)
to set one’s seal on sthprzyłożyć na czymś swoją pieczęć
to seal sb’s fateprzypieczętować kogoś los
My lips are sealednie pisnę ani słówka

P.D.Komentarze:02010-11-29 10:30:57
Nowy komentarz