The story of Aston Martin is one riddled with stops, starts and bankruptcy. Hailed as one of the most luxurious sports car brands in the world and associated with MI6 agent, James Bond, the company has forgone multiple management changes, dips in sales and some halts in production altogether to rise up again and again as one of the most prestigious automobile companies ever.

The name of the British manufactured car was derived from the name of the one of the founders, Lionel Martin and the Aston Hill speed hill climb in Buckinghamshire. Founded in 1913 by Martin and Robert Bramford, the first car was produced in 1915 bringing together a four cylinder Coventry Simplex and a 1908 Isotta Frashini chassis. The first major issue came with the outbreak of World War I, which saw Martin entering the Admiralty and Bramford joining the Royal Service Corps. The company machinery was sold to an aviation company.

After the war, Aston Martin was re-founded in Kensington with the help of funds from Count Louis Zborowski and a new car was designed. By 1922 they had cars competing in the French Grand Prix and were also setting records for their speed and endurance at Brooklands. Despite all of this, the company went into bankruptcy in 1924, was bought up by new investors but failed again in 1925. The factory was closed in 1926 and having said farewell in 1920 to his co-founder Bramford, Lionel Martin also left the company.

Later that year a number of rich investors took control of the company and renamed it Aston Martin Motors. Cars produced in this period included the ‘Buzzbox’, the ‘International’ and the ‘MKII’. The company continued to take part in competitions and concentrated on the production of motor racing cars. In 1932 Aston Martin faced financial problems yet again before being rescued once more by a wealthy investor. 1936 saw more concentration on road cars, which were still in small-scale production until World War II forced the company to halt proceeding to help with the making of aircraft components.

In 1947, David Brown acquired the company and was hailed as its ‘post war saviour’. A series bearing the initials ‘DB’ were created over the following years, establishing a good racing reputation for the firm. Despite the good name of Aston Martin, the company continued to face problems financially and was saved by being bought by two different companies between 1972 and 1975. The latter owners, North American businessmen Peter Sprague and George Minden who acquired the company for £1.05 million pressed for the modernization of the line and were responsible for the production of the V8 Vantage in 1977, the convertible Volante in 1978, and one of William Towns-styled Bulldog in 1980.

Also this year, Victor Gauntlett became chairman of the company who were struggling with a mere 3 sales a week as a result of the start of an economic recession. He moved money around between the companies he owned and had shares in order to keep Aston Martin’s nose above the water. In 1986, he negotiated the return of fictional secret agent, James Bond to Aston Martin and handed over his own pre-production Vantage to the making of The Living Daylights. This was a great success and boosted sales but after limited European success now in sports car racing, Gauntlett passed over chairmanship and Aston Martin was taken over by Ford in 1991.

Ford placed Aston Martin in the Premier Automotive Group and ramped up production to compete in the larger market. In 1995, a record 700 vehicles were produced. In 2005, Aston Martin announced it’s return to motor racing and a new division was created named Aston Martin Racing. In 2006, however, after an internal review of costs, Ford put Aston Martin up for auction. David Richards purchased it for £475 million but Ford kept a stake of £40m. The following years were a huge success allowing the company to set up dealerships in Shanghai and Beijing.

Aston Martin is still competing in a string of events worldwide and in March of 2009, launched their V12 Vantage claiming to be the fastest and most agile Vantage ever.

I verb transitive zwiększać, podwyższać (np. sprzedaż, morale itp.) ; dodawać (np. animuszu, morale itp.) ; pobudzać (np. gospodarkę) ; stymulować (np. wzrost) ; poprawiać (np. swój wizerunek) ; podsadzać kogoś (np. na konia)
II verb intransitive kraść (zwłaszcza ze sklepu)
III noun czynnik pobudzający ; zachęta +to sb – dla kogoś ; ekonom. zwyżka (cen)

verb transitive zrzekać się +sth – czegoś ; obywać się +sth – bez czegoś ; odmawiać sobie czegoś ; rezygnować z czegoś

verb transitive nabywać +sth – coś (np. przyzwyczajenia, dobre maniery, wiedzę itp.), wchodzić w posiadanie +sth – czegoś ; przyswajać sobie +sth – coś (np. wiedzę, wiadomości itp.) ; opanowywać (język) ; zdobywać +sth – coś (np. pieniądze, informację itp.) ; nabierać +sth – czegoś (np. przyzwyczajeń, dobrych manier itp.) ; rozwijać +sth – coś (np. wiedzę, poglądy itp.)

adjective nabyty (np. przyzwyczajenia, dobre maniery, wiedza itp.) ; przyswojony (np. wiedza, wiadomości itp.) ; zdobyty (np. majątek, pieniądze, informacje)

noun nabycie +of sth – czegoś (np. ogłady) ; (zdobyta) umiejętność
adjective zwinny, ruchliwy ; szybko myślący, bystry (o człowieku) ; lotny (o umyśle)

I noun postawa, postura (np. żołnierska, wyniosła itp.) ; wytrzymałość ; związek (np. z tematem sprawy) ; zachowanie (się) ; znoszenie (np. choroby) ; cierpienie (np. podczas choroby) ; rodzenie (np. potomstwa) ; produkowanie (np. towarów) ; aspekt +of sth – czegoś, np. zagadnienia, problemu itp. ; wpływ ; położenie (czegoś) ; namiar (na coś)
II adjective dźwigający ; archit. nośny (w budownictwie)

I verb transitive dźwigać +sth – coś ; utrzymywać ciężar +sth – czegoś ; wytrzymywać, znosić, ścierpieć +sth – coś ; rodzić (owoce, potomków) ; być zaopatrzonym (o dokumentach) (w podpis, pieczęć itp.) ; ponosić (koszty, wydatki itp.) ; ekonom. przynosić procenty ; przynosić (np. prezent) ; nosić (np. tytuł) ; zachowywać się
II verb intransitive dotyczyć +on sth – czegoś, odnosić się +on sth – do czegoś ; opierać się, spoczywać +on sth – na czymś ; cierpliwie znosić +with sb/sth – kogoś/coś ; skierować się +towards sth – w stronę czegoś ; mar. leżeć (o lądzie) ; mieścić się (gdzieś)
III noun biol. niedźwiedź ; pot. miś (o meżczyźnie) ; ekonom. gracz giełdowy grający w czasie bessy

I noun przewodniczący, prezes (np. firmy, organizacji itp.)
II verb transitive przewodniczyć czemuś (np. zebraniu, komitetowi itp.)

I verb transitive wyprowadzać (np. drzewo genealogiczne) ; uzyskiwać, osiągać, czerpać (np. profity z interesu, przyjemność z czegoś itp.) ; być otrzymywanym z czegoś ; pochodzić z/od czegoś ; ling. derywować (np. słowo)
II verb intransitive pochodzić, wywodzić się (o rodzinie, rodzie itp.)
III adjective (derived) pochodny, wtórny ; mat. pochodny

I verb transitive zanurzać, zamaczać +sth in/into sth – coś w czymś ; obniżać ; nachylać
II verb intransitive moczyć się +in sth – w czymś ; obniżać się ; schylać się ; nachylać się ; zachodzić (o słońcu) ; sięgać ; zaglądać
III noun zanurzenie ; nachylenie, pochylenie ; kąpiel (np. w morzu, jeziorze itp.) ; świeczka; zerknięcie +into sth – do czegoś

noun podział +of sth – czegoś, np. majątku, pomieszczenia itp., + of sth into parts – czegoś na części/kawałki ; jednostka administracyjna ; mat. dzielenie ; mil. dywizja, eskadra ; dział, sekcja, wydział (np. firmy, organizacji itp.) ; rozłam (np. partyjny) ; rozdwojenie (np. jaźni) ; podziałka, skala ; niezgoda

noun wytrwałość, wytrzymałość, odporność +of sth – na coś ; twardość

I noun grad ; gradobicie ; pot. grad (np. słów, listów, wyzwisk itp.) ; pozdrowienie (na powitanie), powitanie, przywitanie
II verb transitive witać, powitać, przywitać +sb/sth + kogoś/coś ; pozdrawiać na powitanie +sb/sth + kogoś/coś ; obwoływać +sb an idol – kogoś idolem ; krzyknąć (zawołać) ; przywoływać +sb/sth + kogoś/coś, np. dorożkę ; padać (o gradzie)
III verb intransitive pochodzić +from sth – skądś, przybywać +from sth – skądś

I verb transitive spuszczać na wodę, wodować (np. łódkę, jacht itp.) ; wypuszczać (np. balon, torpedę itp.) ; ciskać, rzucać +sth at sb – czymś w kogoś ; rozpocząć, uruchamiać (np. nowy interes) ; wszczynać (np. procedurę sądową, śledztwo itp.) ; ekonom. wprowadzać na rynek (np. jakiś produkt)
II verb intransitive angażować się ; zapędzać się ; rzucać się (np. w wir pracy)
III noun wodowanie (np. statku, jachtu itp.), spuszczanie na wodę (łódki, jachtu itp.) ; techn. wystrzelenie (np. rakiety, torpedy itp.) ; wprowadzenie na rynek (jakiegoś produktu)

noun wybuch (np. gniewu) ; gwałtowna fala (np. przemocy) ; med. epidemia

I noun rampa ; podjazd (np. dla wózków inwalidzkich) ; nachylenie (np. muru, ściany itp.)
II verb intransitive biegać w szale, być w szale (o człowieku, zwierzęciu itp.) ; zachowywać się gwałtownie (o zdenerwowanym człowieku)
III verb transitive budować rampę (np. przy wejściu do budynku)

I noun zagadka ; zagadkowa sprawa ; zagadkowy człowiek
II verb transitive rozwiązywać, znajdować rozwiązanie (np. zagadki, łamigłówki itp.) ; tłumaczyć (np. rozwiązanie zagadki) ; przesiewać +sth – coś, np. piasek ; uszkadzać +sth – coś ; podziurawić +sth – coś
III verb intransitive mówić zagadkami (niezrozumiale)

I verb intransitive szarpać się, szamotać się, walczyć +with sb/sth – z kimś/czymś ; borykać się, zmagać się +with/against sth to do sth – z czymś aby coś zrobić ; usiłować +to do sth – coś zrobić ; walczyć +for sth – o coś ; mieć trudności (np. w szkole, w nauce)
II noun walka, szarpanie się, szamotanie się +with sb/sth – z kimś/czymś, np. ze złodziejem, atakującym wilkiem itp. ; przen. walka ; borykanie, zmaganie (np. z przeciwnościami losu)

P.D.Komentarze:02010-09-14 08:50:09
Nowy komentarz