Jak poprawnie powiedzieć, że coś do kogoś należy, używając apostrofu? Kiedy stawiamy go na samym końcu wyrazu, a kiedy musimy go poprzedzić spółgłoską „s”? Sprawdźcie to!

Przynależność danego przedmiotu do właściciela (czyli wyrażenia typu kredki Matyldy, powrót Tomka) możemy w języku angielskim wyrazić na dwa sposoby:

a) rzeczownik + of + rzeczownik, jak np. w zdaniu:

The arrival of the headmaster spoiled the game.
Przyjazd dyrektora zepsuł zabawę.


b) lub dodać ‘s do rzeczownika, jak w poniższym przykładzie:

The headmaster’s arrival spoiled the game.
Przyjazd dyrektora zepsuł zabawę.


Tworzenie form dzierżawczych (czyli właśnie określanie przynależności) w taki sposób, jaki przedstawiono w podpunkcie b), sprawia uczącym się angielskiego duże problemy, ponieważ – w zależności od tego, z jakim rzeczownikiem mamy do czynienia – apostrof może wystąpić przed „s” (‘s) (jak w powyższym zdaniu), po „s” (s’) lub bez „s” (‘). Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej w tabelce przedstawiamy zbiór zasad dotyczących użycia apostrofu w takich sytuacjach.


do rzeczowników w liczbie pojedynczej

dodajemy ‘s

car → car’s
house → house’s

do rzeczowników w liczbie pojedynczej kończących się spółgłoską „s”

dodajemy ‘s lub sam apostrof

Mrs. Lewis → Mrs. Lewis’s cat
Mrs. Lewis → Mrs. Lewis’ cat

do rzeczowników regularnych w liczbie mnogiej

dodajemy tylko apostrof

girls → girls’ apartment
buses → buses’

do rzeczowników nieregularnych w liczbie mnogiej

dodajemy ‘s

women → women’s club
children → children’s

do zaimków typu one,somebody,everyone,each, etc.

dodajemy ‘s

somebody → somebody’s cat

Natalia SmereczyńskaKomentarze:02011-03-31 12:00:39
Nowy komentarz