Zdanie imiesłowowe (participle clause) to takie zdanie, w którym imiesłów (participle) łączy się z innymi słowami, np.

I saw a man crying his eyes out which was pretty awkward.
Zobaczyłem mężczyznę wypłakującego sobie oczy, co było dość krępujące.

It is most delicious when served with red wine.
To jest najsmaczniejsze, gdy jest podawane z czerwonym winem.

I didn’t know any of the people invited to the reception.
Nie znałem nikogo z osób zaproszonych na przyjęcie.

Not realizing what I was doing, I jumped into the bus.
Nie zdając sobie sprawy z tego co robię, wskoczyłem do autobusu.

Zdanie imiesłowowe można umieścić po czasowniku oraz po zaimku, np.

They offered him a job cleaning the animal cages.
Zaoferowali mu pracę polegającą na czyszczeniu klatek zwierząt.

Here‘s Tina, looking good as usual.
Oto Tina. Jak zwykle wygląda dobrze.

Who is that man talking to your sister?
Co to za facet rozmawia z twoją siostrą?

None of the people working on the project knew what to do next.
Nikt z ludzi pracujących nad projektem nie wiedział, co robić dalej.

B2

Zdanie imiesłowowe może pełnić podobną funkcję do zdania okolicznikowego wyrażającego stan, powód, relacje czasowe, skutki itd. Można go użyć w ten sposób, tylko gdy stan, powód itd. został wyrażony tak jasno, że nie potrzeba już używać żadnego spójnika. Okolicznikowe zdania imiesłowowe brzmią formalnie. Spójrz na poniższe przykłady.

Used on a regular basis, it will do wonders for your skin
Używany regularnie zdziała cuda dla skóry.

Having decided not to go to college, I started working to earn money as soon as possible.
Decydując się nie iść na studia, zacząłem pracować, by jak najszybciej zacząć zarabiać pieniądze.

Holding the gun to his head, he asked him if he had any last wishes.
Przystawiając mu pistolet do skroni, zapytał, czy ma jakieś ostatnie życzenie.

He talked about his problems for half an hour nearly boring us to death.
Mówił o swoich problemach przez pół godziny, zanudzając nas na śmierć.

B1

W okolicznikowym zdaniu imiesłowowymzwykle podmiot zdania jest taki sam jak podmiot w zdaniu nadrzędnym, np.

My brother had a talk with his wife, explaining the whole situation.
Mój brat odbył rozmowę ze swoją żoną, wyjaśniając całą sytuację.
(My brother jest tutaj podmiotem w zdaniu i odnosi się do czasownika explain.)

W okolicznikowym zdaniu imiesłowowymzwykle podmiot zdania jest taki sam jak podmiot w zdaniu nadrzędnym, np.

My brother had a talk with his wife, explaining the whole situation.
Mój brat odbył rozmowę ze swoją żoną, wyjaśniając całą sytuację.
(My brother jest tutaj podmiotem w zdaniu i odnosi się do czasownika explain.)

P.D.Komentarze:02010-10-19 21:12:35
Nowy komentarz