Końcówka –ing jest nieodłączną częścią czasowników w takich angielskich czasach, jak Present Continuous. Czy wiedzieliście jednak, że możemy ją stosować również w przypadku tzw. rzeczowników odsłownych?

Rzeczowniki odsłowne, zwane także rzeczownikami odczasownikowymi (a w języku angielskim gerunds), to takie rzeczowniki, które wiążą się z wykonywaniem jakiejś czynności. Powstają one na bazie czasowników poprzez dodanie do nich końcówki ing – tak, jak np. w parze read (pol. czytać) – reading (pol. czytanie) lub eat (pol. jeść) – eating (pol. jedzenie):

Eating this cottage cheese past its sell-by date would be unwise.
Jedzenie tego twarożku po dacie jego przydatności do spożycia byłoby nierozsądne.

Reading is one of his hobbies.
Czytanie jest jednym z jego hobby.Rzeczowniki odsłowne mogą w zdaniu występować po przyimkach:

He is known for being polite.
On jest znany z uprzejmości.

They are famous for winning the World Cup.
Słyną ze zwycięstwa w mistrzostwach świata.Mogą one być określane przez przymiotniki dzierżawcze (oznaczające przynależność do kogoś lub czegoś), rzeczowniki w dopełniaczu oraz przysłówki:

They were angry at his leaving early.
Byli źli z powodu jego wcześniejszego wyjścia.

Do you mind my opening the window?
Czy miałabyś coś przeciwko otwarciu okna?

Shouting loudly won’t help here.
Głośne krzyczenie nic tu nie pomoże.Należy także wiedzieć, jak odróżnić rzeczowniki odsłowne od imiesłowów przymiotnikowych czynnych, które w języku angielskim również przyjmują końcówkę ing. Otóż gerunds najczęściej pełnią w zdaniu funkcję podmiotu, dopełnienia lub orzecznika. Różnice pomiędzy rzeczownikami odsłownymi a imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi przedstawiają poniższe pary zdań:

Doing this exercise was not an easy task.
Zrobienie tego ćwiczenia nie było łatwym zadaniem.
(w tym przypadku doing jest podmiotem, więc jest to rzeczownik odsłowny)

People doing bad things should be punished.
Ludzie robiący złe rzeczy powinni zostać ukarani.
(w tym przypadku doing nie jest podmiotem, określa czynność więc jest to imiesłów przymiotnikowy czynny)

Lying is what he’s best at.
Kłamanie jest tym, w czym jest najlepszy.
(w tym przypadku lying jest podmiotem, więc jest to rzeczownik odsłowny)

I hate lying people.
Nienawidzę kłamliwych ludzi.
(w tym przypadku lying nie jest podmiotem, określa czynność więc jest to imiesłów przymiotnikowy czynny)

Jacek WoźniakKomentarze:02012-04-27 12:30:49
Nowy komentarz