Mówiąc o przyzwyczajeniach można też używać konstrukcji get / become / grow used to; mamy wówczas na myśli etap przyzwyczajania się do czegoś, np.

I’m sure she’ll get used to his behaviour.
Jestem przekonana, że przyzwyczai się do jego zachowania.


Andy became used to getting up at 6:30 am.
Andy przyzwyczaił się do wstawania o 6:30 rano.


Can one grow used to being alone?
Czy można się przyzwyczaić do bycia samemu?

P.D.2010-10-17 20:52:19
Nowy komentarz