Forma czasu przyszłego going to to kolejna, po will, forma, której trudność przyswojenia jest niewspółmiernie niska do jej użyteczności. Going to znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach, w których osoba mówiąca chce wyrazić intencję lub wyrazić plany dotyczące przyszłych wydarzeń. Często używa się tej formy, mówiąc również o przyszłych wydarzeniach lub sytuacjach, co do których zaistnienia nie ma się żadnych wątpliwości.


Forma Going to

Pytania i przeczenia z: going to + bezokolicznik tworzy analogicznie do czasu zdań w czasie Present Continuous:

We are going to visit our friend on Friday.


I’m not going to the lecture tomorrow.


Zastosowanie Going to

Formy: going to + bezokolicznik używa się:

I’m going to refurnish my house.


We’re going to play basketball on Wednesday.


The wind is blowing and the sky is gray. It’s going* to rain again.

*W tym przypadku istnieje możliwość użycia czasu Future Simple zamiast formy going to, jeśli będzie ona uzupełniona przysłówkami takimi, jak np. definetely, probably itp., np.

The wind is blowing and the sky is gray. It’ll probably rain again.


Natalia SmereczyńskaKomentarze:02011-06-10 13:14:01
Nowy komentarz