|

Going to

Forma czasu przyszłego going to to kolejna, po will, forma, której trudność przyswojenia jest niewspółmiernie niska do jej użyteczności. Going to znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach, w których osoba mówiąca chce wyrazić intencję lub wyrazić plany dotyczące przyszłych wydarzeń. Często używa się tej formy, mówiąc również o przyszłych wydarzeniach lub sytuacjach, co do których zaistnienia nie ma się żadnych wątpliwości.

 


Forma Going to

Pytania i przeczenia z: going to + bezokolicznik tworzy analogicznie do czasu zdań w czasie Present Continuous:

  • zdania twierdzące tworzy się przy użyciu odmienionego czasownika posiłkowego to be, czasownika go w formie going oraz bezokolicznika, np.

We are going to visit our friend on Friday.


  • zdania przeczące tworzy się, wstawiając partykułę not między czasownik posiłkowy be a czasownik going, np.

I'm not going to the lecture tomorrow.


  • pytania tworzymy się na zasadzie inwersji, zamieniając ze sobą miejscami operator be i podmiot zdania, np.
Zastosowanie Going to

Formy: going to + bezokolicznik używa się:

  • do wyrażania intencji, np.

I'm going to refurnish my house.


  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych na najbliższy czas, np.

We're going to play basketball on Wednesday.


  • przewidując, że aktualna sytuacja będzie w przyszłości przyczyną innej sytuacji, np.

The wind is blowing and the sky is gray. It's going* to rain again.

*W tym przypadku istnieje możliwość użycia czasu Future Simple zamiast formy going to, jeśli będzie ona uzupełniona przysłówkami takimi, jak np. definetely, probably itp., np.

The wind is blowing and the sky is gray. It'll probably rain again.


  • z tymi samymi wyrażeniami dotyczącymi czasu, z którymi stosuje się czas Future Simple, tj.: tomorrow, the day after tomorrow, soon, next week/next month/year/Monday/winter/etc., in an hour/two days/three years/etc.

  • Pamiętaj, że niektórych czasowników nie używa się w formie continuous. Ich zestawienie znajdziesz w sekcji Czasowniki, których przeważnie nie używamy w czasach ciągłych.

Natalia SmereczyńskaKomentarze:02011-06-10 13:14:01
Nowy komentarz
Wczytywanie danych...