Gramatyka – poziom podstawowy

W tym dziale zamieściliśmy zagadnienia gramatyczne na poziomie podstawowym, których znajomość jest niezbędna do komunikatywnego porozumiewania się w języku angielskim oraz rozumienia prostych informacji. Zagadnienia przedstawione w tej części obowiązują na poziomach: beginner i elementary lub poziomie A (według standardów europejskich).

Gramatyka – poziom średniozaawansowany

W tym dziale zamieściliśmy zagadnienia gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym. Prezentowane tu materiały obejmują zagadnienia z poziomu podstawowego rozszeżone o informacje dla średniozaawansowanych użytkowników języka angielskiego, a także o nowe zagadnienia, których znajomość jest wymagana na poziomach: pre-intermediate, intermediate i upper-intermediate lub B (według standardów europejskich).

Gramatyka – poziom zaawansowany

W tym dziale zamieściliśmy zagadnienia gramatyczne na poziomie zaawansowanym. Stanowi on kompleksowo opracowany zbiór wszystkich zagadnień gramatycznych, jakie powinni opanować wszyscy chcący swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Zagadnienia przedstawione w tej części są obowiązują na poziomach: advanced i proficiency lub C (według standardów europejskich).

Interpunkcja

Interpunkcja języka angielskiego. Reguły poprawnego stosowania przecinka, średnika i dwukropka.
Komentarze:0

Trudne wyrazy

Inne zagadnienia gramatyczne

Stopnie trudności języka angielskiego

Informacja na temat poziomów określających stopień znajomości języka obcego.
Steven MalloneyKomentarze:02010-08-21 09:33