W tym dziale zamieściliśmy zagadnienia gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym. Prezentowane tu materiały obejmują zagadnienia z poziomu podstawowego rozszeżone o informacje dla średniozaawansowanych użytkowników języka angielskiego, a także o nowe zagadnienia, których znajomość jest wymagana na poziomach: pre-intermediate, intermediate i upper-intermediate lub B (według standardów europejskich).

Części mowy

Czasy

Czasowniki modalne

Okresy warunkowe (conditionals)

Strona bierna (passive voice)

Mowa zależna (reported speech)

.

Budowa zdania

Trudne wyrażenia

Tryb rozkazujący (imperative)

Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 16:53