|

Gramatyka - poziom zaawansowany

W tym dziale zamieściliśmy zagadnienia gramatyczne na poziomie zaawansowanym. Stanowi on kompleksowo opracowany zbiór wszystkich zagadnień gramatycznych, jakie powinni opanować wszyscy chcący swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Zagadnienia przedstawione w tej części są obowiązują na poziomach: advanced i proficiency lub C (według standardów europejskich).

Części mowy

Czasy

Czasowniki modalne

Okresy warunkowe (conditionals)

Strona bierna (passive voice)

Mowa zależna (reported speech)

Budowa zdania

Trudne wyrażenia

Wczytywanie danych...