|

Used to

Najpopularniejsze konstrukcje wykorzystujące zwrot used to są to: be used to oraz get / become / grow used to.
P.D.2010-10-17 20:32

Had better

Had better używa się gdy chodzi o udzielenie rady lub w celu zasugerowania komuś co robić. Konstrukcji tej nie używa się przy prośbach; odnosi się ona do czynności, która powinna być wykonana niemal natychmiast.
P.D.2010-09-25 20:00

Almost

Almost prawie/niemal zaprzecza czasownikowi użytemu w zdaniu. Almost może być używane przy opisie postępu, wymiaru czy liczeniu; może być używane w znaczeniu „podobny do czegoś, ale nie taki sam”.
P.D.2010-08-16 00:10

Quite

Przysłówek quite ma dwa znaczenia „całkiem” oraz „całkowicie”.
P.D.2010-10-17 21:31

Too

Very oznacza „bardzo”, a too oznacza „więcej niż wystarczająco”, „więcej niż potrzeba” lub „więcej niż jest chciane”.

 

P.D.2010-10-17 22:23

Like

Like może pełnić funkcję przyimka, gdy mówi się, że coś/ktoś jest do czegoś/kogoś podobny. Like może opisywać sposób w jaki dana czynność została wykonana albo opisywać zachowanie kogoś.
P.D.2010-10-17 23:07

Both

Słówko both odpowiada określeniu „obydwoje” lub „obydwaj”.
P.D.2010-10-17 23:23

Some i any

Zarówno some jak i any odnoszą się do nieokreślonej ilości albo liczby. Używa się ich gdy nie jest łatwo albo nie jest ważne dokładne określenie ilości/liczby jaką mamy na myśli.
P.D.2010-10-17 23:43
Wczytywanie danych...