Pytania bezpośrednie (direct questions) i pośrednie (indirect questions)

W pytaniach bezpośrednich (direct questions) czasownik znajduje się albo na początku zdania (albo bezpośrednio po zaimku pytającym). W pytaniu pośrednim (indirect questions) nie musimy umieszczać słowa posiłkowego (czyli np. formy czasownikado lub be) przed podmiotem i dodawać znaku zapytania na końcu zdania
P.D. Poziom: A2,B1 Komentarze:02010-08-12 23:50

Inne rodzaje pytań

Pytania nie zawsze wymagają odpowiedzi. W wielu językach pytania, na które odpowiedź jest oczywista, mogą być używane w celu zwrócenia na coś uwagi; są to pytania retoryczne.
P.D. Poziom: A2,B1,B2 Komentarze:02010-10-19 20:27

Spójniki w zdaniach złożonych

Użycie spójników w zdaniach złożonych.
P.D. Poziom: A2,B1 Komentarze:02010-10-19 20:49

Zdanie przydawkowe (relative clause)

Zdanie przydawkowe (relative clause) dostarcza dodatkowych informacji na temat rzeczownika ze zdania głównego.
P.D. Poziom: A2,B1 Komentarze:02010-10-19 21:05

Zdanie imiesłowowe (participle clause)

Zdanie imiesłowowe (participle clause) to takie zdanie, w którym imiesłów (participle) łączy się z innymi słowami. Zdanie takie można umieścić po czasowniku oraz po zaimku. Może ono pełnić podobną funkcję do zdania okolicznikowego wyrażającego stan, powód, relacje czasowe, skutki itd. Można go użyć w ten sposób, tylko gdy stan, powód itd. został wyrażony tak jasno, że nie potrzeba już używać żadnego spójnika.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-19 21:12

Pytania typu reply questions

Pytania typu reply questions stosuje się w celu wyrażenia zainteresowania lub zdziwienia usłyszaną informacją.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-19 21:40