Spis treści

Części mowy

W odróżnieniu od czasów gramatycznych wszystkie części mowy w języku angielskim, z wyjątkiem rodzajników (zarówno określonych, jak i nieokreślonych), mają swoje odpowiedniki w języku polskim.
P.D.2010-09-24 22:15

Wyrażanie teraźniejszości

A1
W języku angielskim występują 4 czasy teraźniejsze:Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Należy jednak zwrócić uwagę, że pojęcie teraźniejszości w języku polskim niezupełnie pokrywa się z angielskim rozumieniem Present. Świadczyć może o tym fakt, że czasu Present Perfect używamy przede wszystkim do opisu czynności, które już się wydarzyły.
P.D.2010-08-15 22:58

Wyrażanie przeszłości

W języku angielskim występują cztery czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.
P.D.2010-08-15 23:32

Wyrażanie przyszłości

W języku angielskim, poza czasami typu Future, istnieją także inne sposoby opisywania przyszłości.
P.D.2010-10-16 23:55

Trudne wyrazy

Składnia

Zagadnienia gramatyczne

Stopnie trudności języka angielskiego

Informacja na temat poziomów określających stopień znajomości języka obcego.
K.K.2010-08-21 09:33

Indeks