Konstrukcji had better używa się gdy chodzi o udzielenie rady lub w celu zasugerowania komuś co robić. Konstrukcji tej nie używa się przy prośbach; odnosi się ona do czynności, która powinna być wykonana niemal natychmiast, np.

You’d better clean up this mess before your mum comes back from work.
Posprzątaj ten bałagan, zanim twoja mama wróci z pracy.

Mimo, że had better odnosi się do przyszłości, zawsze przyjmuje formę czasu przeszłego.

You have better hurry up!
Pospiesz się!

Po had better zawsze występuje bezokolicznik bez to (bare infinitive), np.

You had better to hurry up!
Pospiesz się!

You’d better hurry up!
Pospiesz się!

Zdania przeczące z had better mogą przybrać dwie formy:

1) had better not + bezokolicznik, np.

You’d better not forget to bring the dictionary with you.
Nie zapomnij wziąć ze sobą słownika.

2) osoba + hadn’t + better + bezokolicznik (konstrukcja rzadko spotykana), np.

You hadn’t better forget to bring the dictionary with you.
Nie zapomnij wziąć ze sobą słownika.

Z kolei forma jaką przeczenie przybierze w pytaniu, może zmienić już znaczenie tego zdania, np.

Had you better not leave me alone?
A może nie zostawisz mnie samej?

Hadn’t you better leave me alone?
A może zostawisz mnie samą?

Dopuszcza się krótkie odpowiedzi z had better, np.

‘Should I wash the dishes?’ ‘You’d better!’
„Powinnam zmyć naczynia?” „No raczej!”

W mowie potocznej opuszcza się had, np.

I better do my homework.
Odrobię zadanie domowe.

P.D.2010-09-25 20:00:47