Pytania z have można tworzyć na dwa sposoby.

W brytyjskiej odmianie angielskiego stosuje się konstrukcję: have + podmiot + got, np.

Have you got a car? Masz samochód?


Z kolei w amerykańskiej odmianie angielskiego preferuje się konstrukcję: do + podmiot + have, np.

Do you have a car? Masz samochód?

A2


Przeczenie z have można tworzyć na dwa sposoby:

I haven’t got a car. Nie mam samochodu.
I don’t have a car. Nie mam samochodu.

P.D.Komentarze:02010-11-17 15:06:10
Nowy komentarz