Gramatyka » CZĘŚCI MOWY » Rzeczowniki » Rzeczowniki abstrakcyjne, konkretne, pospolite

Rzeczowniki abstrakcyjne, konkretne, pospolite


    ocena artykułu: 4 (10 ocen)
Drukuj ten artykuł Wyślij ten artykuł


Rzeczownik abstrakcyjny (abstract noun) to taki rzeczownik, którego znaczenia nie można ogarnąć podstawowymi zmysłami; to przeciwieństwo rzeczownika konkretnego.

Poniżej podajemy przykłady rzeczowników abstrakcyjnych:

 

- childhood (dzieciństwo),

- culture (kultura),

- hate (nienawiść),

- justice (sprawiedliwość),

- love (miłość),

- taste (smak),

- violence (przemoc).

 

I have a lot of good memories from my childhood.

(Mam wiele miłych wspomnień z dzieciństwa.)

 

I do not condone violence.

(Nie godzę się na przemoc.)

 

 

 

Rzeczownik konkretny (concrete noun) to rzeczownik, który odnosi się do konkretnych, namacalnych przedmiotów. Może on być policzalny lub niepoliczalny oraz występować w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Przykłady takich rzeczowników podajemy poniżej:

 

- boy (chłopiec),

- chair (krzesło),

- cheese (ser),

- computer (komputer),

- dog (pies),

- fork (widelec),

- oil (olej),

- rice (ryż),

- song (piosenka),

- water (woda),

- window (okno).

 

 

Could you go to the shop and buy some oil?

(Czy mógłbyś pójść do sklepu i kupić olej?)

 

That boy is my neighbor’s son.

(Ten chłopiec to syn mojego sąsiada.)

 

 

 

Rzeczownik pospolity (common noun) odnosi się do rzeczy lub osób jako ogółu. Może przyjąć formę liczby pojedynczej lub formę liczby mnogiej. Jeżeli nie występuje on na początku zdania to zawsze pisany jest małą literą:

 

All the people in the room were frightened.

(Wszyscy ludzie w pokoju byli wystraszeni.)

Komentarze
Zaloguj się lub zarejestruj, aby móc komentować.