Inne konstrukcje w stronie biernej

dopełnienie + bezokolicznik

Po wielu czasownikach może występować dopełnienie z bezokolicznikiem. Takie konstrukcje to np.:

My parents asked me to stay at home tonight.
Moi rodzice poprosili mnie abym została dzisiaj w domu.

We chose vampires to be the theme for the party.
Wybraliśmy wampiry jako motyw przewodni naszej imprezy.


W większości przypadków, powyższe zdania można wyrazić w stronie biernej:

I was asked to stay at home tonight.
Byłam poproszona o pozostanie w domu dziś wieczorem.

The vampires were chosen to be the theme for the party.
Wampiry były wybrane jako motyw przewodni naszej imprezy.


Czasowniki opisujące myślenie, czucie i mówienie rzadko występują w powyższej konstrukcji (dopełnienie + bezokolicznik), gdyż brzmią bardzo formalnie. Porównaj zdania poniżej:

a) He believes him to be his father.
On wierzy, że on jest jego ojcem. (forma rzadziej stosowana)

b) He believes that he is his father.
On wierzy, że on jest jego ojcem. (forma częściej stosowana)

Konstrukcja z przykładu (a) jest jednak często używana przy wszelkiego rodzaju wiadomościach, np.

He is believed to be his father.
On jest uważany za jego ojca.

My uncle is considered to be the worst plumber ever.
Mój wujek jest uważany za najgorszego hydraulika wszech czasów.

czasowniki takie jak: hear słyszeć, see widzieć, make zrobić i help pomóc, w stronie czynnej mogą występować w konstrukcji z dopełnieniem i bezokolicznikiem bez to (bare infinitive). Natomiast w stronie biernej po takich czasownikach występuje dopełnienie + bezokolicznik, np.

Strona czynna:
They helped him (to) redecorate his room.
Pomogli mu odnowić pokój.

Strona bierna:
He was helped to redecorate his room.
Udzielono mu pomocy przy odnowie swojego pokoju.


Strona czynna:
I made him clean the room.
Zmusiłem go żeby posprzątał pokój.

Strona bierna:
He was made to clean the room.
Sprawiono, że posprzątał pokój.

– bezokoliczniki typu: perfect, progressive lub passive mogą również występować w stronie biernej, np.

They are believed to have moved out to Canada.
Uważa się, że przeprowadzili się do Kanady. (bezokolicznik typu perfect)

My boyfriend was told to be waiting for me at the railway station.
Mojemu chłopakowi zostało powiedziane, aby czekał na mnie na stacji dworcowej. (bezokolicznik typu progressive)

All cars are expected to be repaired by tomorrow evening.
Oczekuje się, że wszystkie samochody będą naprawione do jutrzejszego wieczora. (bezokolicznik typu passive)

– w stronie biernej dopełnienie czasowników wymagających przyimka może stać się podmiotem. Przykłady poniżej.

Strona czynna

Strona bierna

They have looked at the report carefully.
Oni przeglądali ten raport bardzo dokładnie.

The report has been carefully looked at.
Raport był przejrzany bardzo dokładnie.

She doesn’t listen to her parents.
Ona nie słucha się swoich rodziców.

Her parents are not listened to.
Jej rodzice są niesłuchani.

My dog doesn’t like it when we shout at him.
Mój pies nie lubi kiedy na niego krzyczymy.

He doesn’t like to be shouted at.
On nie lubi kiedy się na niego krzyczy.

P.D.2010-09-26 01:06:14