Umiejętność proszenia o udzielenie informacji w języku angielskim przydaje się tak przy okazji zagranicznych wyjazdów, jak i na egzaminach. Jak spytać o informację grzecznie, a zarazem skutecznie?

Gdy chcemy uzyskać informacje, które mogą nam się przydać w czasie zagranicznego pobytu lub proszenie o nie jest zadaniem egzaminacyjnym, musimy wykazać się znajomością podstawowych zwrotów grzecznościowych stosowanych w języku angielskim. Ich obecność w naszych wypowiedziach zagwarantuje nam uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadawane przez nas pytania.

Prosząc o udzielenie informacji, możemy skorzystać z całego wachlarza zwrotów grzecznościowych. W dzisiejszym artykule prezentujemy te, których używa się najczęściej. Należą do nich:

  1. can/could you tell me… – czy mógłby/mogłaby mi pan/pani powiedzieć…;

  2. could anyone tell me... – czy mógłby mi ktoś powiedzieć…;

  3. could you find out... – czy mógłbyś/mogłabyś dowiedzieć się…;

  4. do/would you happen to know... – czy nie wie pan/pani przypadkiem….;

  5. excuse me, where is... – przepraszam, gdzie jest…;

  6. I wonder if you could help me... – zastanawiam się, czy mógłby/mogłaby pan/pani mi pomóc…;

  7. I’d like to know... – chciałbym/chciałabym wiedzieć…;

  8. I’m looking for... – szukam…


Could you tell me where the train station is?
Czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie jest dworzec kolejowy?

Could you find out how to get there?
Czy mogłabyś się dowiedzieć, jak się tam dostać?

Do you happen to know how to get to Barcelona?
Czy nie wiesz przypadkiem, jak dostać się do Barcelony?

Excuse me, where is the nearest hospital?
Przepraszam, gdzie jest najbliższy szpital?

I wonder if you could help me – I think I lost my wallet.
Zastanawiam się, czy mogłaby mi pani pomóc – chyba zgubiłam portfel.

Excuse me, I’m looking for Mr. Johnson, do you know him?
Przepraszam, szukam pana Johnsona, czy pan go zna?

Jacek WoźniakKomentarze:02012-05-30 12:00:20
Nowy komentarz