Każdy z nas ma się czym chwalić – umiejętnością gry na fortepianie, pływania delfinem, czy jazdy konnej. Jak to wszystko wyrazić w języku angielskim? Kiedy zastosować w tym celu konstrukcję be able to, a kiedy czasownik can?


He can/is able to speak three languages.
On potrafi mówić w trzech językach.

Tina can/is able to sing beautifully.
Tina potrafi pięknie śpiewać.

His son can/is able to play football.
Jego syn potrafi grać w piłkę nożną.

I can/am able to hold my breath long.
Potrafię na długo wstrzymać oddech.Can używa się do wyrażania umiejętności nabytych lub wyuczonych, ale także umiejętności (zdolności) związanych ze zmysłami, np. can hear [słyszeć], can see [widzieć] itd.

I can see someone in the window.
Widzę kogoś w oknie.
I am able to see someone in the window.


Natomiast zwrot to be able to jest używany, kiedy zasady gramatyczne wykluczają użycie czasownika modalnego can/could, czyli np. wraz z czasownikiem will:

Scientists will be able to find a cure for cancer in the future.
W przyszłości naukowcy będą w stanie znaleźć lekarstwo na raka.
Scientists will can find a cure for cancer in the future.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-19 12:00:54
Nowy komentarz