Człowiek nie jest samowystarczalny, więc poproszenie innych o przyzwolenie lub pomoc jest nieodłącznym elementem życia w społeczeństwie. Przyjrzyjmy się więc, jak w języku angielskim wyrażać te ważne prośby i pytania.

W języku angielskim wyrażanie prośby o pomoc czy przyzwolenie jest czynnością bardzo łatwą. Większość próśb i odpowiedzi udziela się za pomocą czasowników modalnych. Najpopularniejszym z tych czasowników jest can
[móc].

Can I borrow your bicycle, dad?
Tato, czy mogę pożyczyć twój rower?

You can use my bike but please don’t destroy it.
Możesz użyć mojego roweru, ale proszę, nie zniszcz go.


Brak przyzwolenia, o które poproszono, stosując czasownik can, wyraża się za pomocą formy przeczącej can’t.

You can’t borrow my bicycle.
Nie możesz pożyczyć mojego roweru.


Aby prośba brzmiała uprzejmie (a przy tym formalnie), zamiast can można użyć could.

Could you help me with my homework?
Czy mógłbyś mi pomóc z moim zadaniem domowym?

Could I go home earlier today?
Czy mógłbym pójść dzisiaj wcześniej do domu?Poza can i could prośbę o przyzwolenie można wyrazić również za pomocą czasowników modalnych may lub might [móc]. Pamiętajcie jednak, że may i might stosuje się w wypowiedziach formalnych.

May I make a suggestion?
Czy mógłbym coś zaproponować?

May I join you and Tim for lunch?
Czy mogłabym dołączyć do ciebie i Tima na lunch?

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-18 12:00:06
Nowy komentarz