Pisząc list, zawsze najtrudniej jest znaleźć odpowiednie rozpoczęcie oraz zakończenie. Są to bowiem miejsca, w których należy przestrzegać ściśle określonych zasad i stosować odpowiednie zwroty grzecznościowe. Jakie?

Pisanie listów, choć pozornie wydaje się rzeczą prostą, najwięcej problemów przysparza na samym początku, a później – na końcu. Początek listu i koniec są bowiem miejscami, w których należy się wykazać znajomością reguł grzecznościowych. Jest to szczególnie istotne, gdy zależy nam na sprawieniu dobrego wrażenia na rodzimych użytkownikach języka angielskiego (w szczególności na Brytyjczykach).

By poprawnie rozpocząć list i nie urazić adresata niewiedzą dotyczącą reguł pisania, użyj np. zwrotu Dear John, umieszczając go po lewej stronie kartki.

Do adresata listu, w nagłówku, można się również zwracać:

1. podając imię (potocznie): Dear John
2 .podając tytuł oraz nazwisko (bardziej formalnie): Dear Mr Smith
3. podając zwroty:Dear Sir(s), Dear Sir or Madam, Dear Madam(gdy piszemy do kogoś, kogo nazwisko nie jest nam znane).

Niektórzy rodzimi użytkownicy angielskiego preferują używanie imienia i nazwiska, czyli: Dear John Smithgdy piszą list do obcej osoby lub do osoby, której nie znają zbyt dobrze. Należy pamiętać, że tytułów (np. Mr, Mrs) nie można używać tylko z imieniem danej osoby: Dear Mr John Smith.

Po zwrocie grzecznościowym rozpoczynającym list należy umieścić przecinek albo nie umieszczać żadnego znaku interpunkcyjnego. Najważniejsze jest jednak, aby pamiętać, że nigdy nie stosujemy w tym miejscu wykrzyknika.

Przejdźmy do sposobów kończenia listu. Gdy na początku listu umieściliśmy zwroty Dear Sir(s) lub Dear Madam, najczęściej na końcu użyjemy zwrotu Yours faithfully. Innym zwrotem, którego możemy użyć, jest Yours sincerely. Amerykanie często stosują sformułowania Sincerely yours lub Sincerely.

Na koniec należy jeszcze podpisać się pod listem, włożyć go w kopertę i wrzucić do skrzynki pocztowej lub po prostu nacisnąć „Wyślij” w skrzynce e-mailowej.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-04-06 12:00:19
Nowy komentarz