Chcąc umiejscowić wydarzenia w czasie, w języku angielskim potrzebna jest znajomość tzw. time clauses. Dowiedz się, jak je tworzyć i jakie spójniki są dla nich najbardziej charakterystyczne.

Aby wypowiadając się w języku angielskim, móc sprecyzować czas jakiegoś wydarzenia, niezbędna jest umiejętność konstruowania time clauses, czyli zdań podrzędnych okolicznikowych czasu. Odpowiadają one na pytania: jak długo?, kiedy?, odkąd? Wykorzystując je możemy powiedzieć, kiedy coś się stało lub ma nastąpić, a także jak długo trwało lub będzie trwało. Jak się je tworzy?

Czasy gramatyczne, w jakich najczęściej formułuje się time clauses to Present Simple i Past Simple. W zależności od tego, czy wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce w przeszłości, dzieje się obecnie albo nastąpi przyszłości. Konstrukcje te z główną częścią zdania połączone są zwykle za pomocą takich spójników, jak:

 1. after – po,

 2. as – kiedy,

 3. as long as – tak długo, jak,

 4. as soon as – jak tylko,

 5. before – przed,

 6. by the time – zanim,

 7. since – od czasu,

 8. till/until – dopóki,

 9. when – kiedy,

 10. whenever – gdy, gdy tylko, kiedy,

 11. while – gdy, podczas.


I’ll do it after I get back from work.
Zrobię to, gdy wrócę z pracy.

You can stay with us as long as you want.
Możesz zostać u nas tak długo, jak tylko zechcesz.

I came home before he got back.
Przyszłam do domu, zanim wrócił.

I haven’t seen him since 1998.
Nie widziałem go od 1998 r.

I’ll visit you when you’re better.
Odwiedzę cię, gdy będziesz czuł się lepiej.

We can go whenever you’re ready.
Możemy iść, gdy tylko będziesz gotowa.Jeśli time clause pojawia się w pierwszej części zdania, to oddziela się ją od drugiej części zdania przecinkiem. Jeśli jednak time clause pojawi się w drugiej części zdania, wtedy przecinka się nie stosuje.

As I have any information, I’ll let you know.
As I have any information I’ll let you know.
Kiedy będę miał jakieś informacje, dam ci znać.

They already finished by the time he came.
They already finished,by the time he came.
Skończyli zanim on przyszedł.


Należy pamiętać, że formułując wypowiedzi odnoszące się do czynności mających nastąpić w przyszłości, nie możemy w time clauses użyć czasu przyszłego. Zamiast niego stosuje się w takich przypadkach czas teraźniejszy Present Simple:

I’ll help you as soon as I have some free time.
I’ll help you as soon as I will have some free time.
Pomogę ci, jak tylko będę miała trochę wolnego czasu.

Wait till/until you hear the news!
Wait till/until you will hear the news!
Poczekaj, aż usłyszysz wiadomości!

Jacek WoźniakKomentarze:02012-02-22 12:00:49
Nowy komentarz