Oh! Wow! i Oh, my God!to jedne z najprostszych wykrzyknień w języku angielskim. Jakie są inne, bardziej skomplikowane wykrzyknienia, których możemy używać, kiedy coś na zdziwi bądź zaskoczy?

Wykrzyknienia w języku angielskim są najczęściej tworzone za pomocą słów how
(jak), what (co), so (tak) i such (tak, taki). Przyjrzymy się więc, jakie są możliwości tworzenia wykrzyknień z każdym z tych słów.


Wykrzyknienia ze how tworzymy za pomocą następujących konstrukcji:

  1. how + przymiotnik:

How cool!
Ale super!

How nice!
Jak miło!


  1. how + przymiotnik (przysłówek) + podmiot + czasownik:

How nice of you to come!
Jak miło, że przyszliście!

How silently he talks!
Ależ on cicho mówi!


  1. how + podmiot + czasownik:

How he’s grown old!
Ale się postarzał!

How we’ve missed him!
Ależ za nim tęskniliśmy!Wykrzyknienia z what mogą przyjmować następującą formę:


  1. what a/an + przymiotnik + rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej:

What an ugly guy!
Ale brzydki facet!

What a terrible day!
Co za straszny dzień!


  1. what + (przymiotnik) + rzeczownik niepoliczalny lub rzeczownik w liczbie mnogiej:

What idiots!
Co za idioci!

What horrible weather!
Co za straszna pogoda!  1. what + dopełnienie + podmiot + czasownik:

What a terrible day I’ve had!
Ależ miałem straszny dzień!

What a good driver he is!
Ależ z niego dobry kierowca!
Wykrzyknienia z so oraz such tworzy się następująco:


  1. so + przymiotnik:

You’re so good!
Jesteś taka dobra!

He’s so stupid!
On jest taki głupi!


  1. such a/an + przymiotnik + rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej:

He’s such a nice man!
Taki miły z niego mężczyzna!

Joe is such a good father!
Joe jest takim dobrym ojcem!


  1. such + przymiotnik + rzeczownik niepoliczalny lub rzeczownik w liczbie mnogiej:

He said such bad things about her!
Mówił o niej takie złe rzeczy!

His parents are such kind people!
Jego rodzice to tacy dobrzy ludzie!

Jacek WoźniakKomentarze:02011-10-19 12:00:54
Nowy komentarz