Choć zaawansowani użytkownicy angielskiego lubią się chwalić umiejętnością tworzenia rozbudowanych zdań, to nie powinni zapominać o krótkich odpowiedziach, które w pewnych sytuacjach lepiej pasują.

Choć zaawansowani użytkownicy angielskiego lubią się chwalić umiejętnością tworzenia rozbudowanych zdań, to nie powinni zapominać o krótkich odpowiedziach, które w pewnych sytuacjach (głównie nieformalnych) lepiej pasują. Przyjrzyjmy się więc, kiedy i jak udzielać poprawnych i bardzo krótkich odpowiedzi.

Krótkie odpowiedzi stosuje się przede wszystkim w sytuacjach nieformalnych, kiedy bardziej zależy nam na samym przekazaniu informacji niż na eleganckiej formie przekazu. Takich odpowiedzi można udzielać, bazując na schemacie: (przeczenie lub twierdzenie) + podmiot + czasownik posiłkowy, czyli używając jedynie niezbędnych do zrozumienia przekazu słów Przyjrzyjmy się poniższym przykładom:

Can you sing?’ ‘No, I can’t.
Czy umiesz śpiewać?” „Nie”.

Is this your car?’ ‘No, it isn’t.
Czy to Pański samochód?” „Nie”.

Don’t forget to buy milk.’ I won’t.
Nie zapomnij kupić mleka.” „Nie zapomnę”.

Are you OK?’ ‘Yes, I am.
Czy dobrze się czujesz?” „Tak”.


Jeżeli w zdaniu nie występuje żaden czasownik posiłkowy, to w odpowiedzi na nie posługujemy się czasownikiem posiłkowym do, np.:

She likes me.’ ‘She does?
Ona mnie lubi”. „Naprawdę?”

That made your day.’ ‘It sure did.
To poprawiło ci humor”. „Z całą pewnością”.


Po krótkich odpowiedziach można również użyć pytań rozłącznych (question tags), np.

That’s a very handsome man.’ ‘Yes, he is, isn’t he?
To bardzo przystojny mężczyzna”. „Tak, nieprawdaż?”


Istotne jest również, aby pamiętać, że przy udzielaniu krótkich odpowiedzi twierdzących nie można stosować skróconych form czasowników.

Are you OK?’ ‘Yes, I am.
Are you OK?’ ‘Yes, I’m.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-23 12:00:17
Nowy komentarz