Konstrukcje zdaniowe z wyrażeniem in spite of są szczególnie lubiane przez egzaminatorów, którzy często sprawdzają umiejętność ich zastosowania podczas różnego rodzaju egzaminów, m.in. FCE i egzaminu maturalnego. Przyjrzyjmy się więc z bliska tej konstrukcji. Zobaczymy, w jakim kontekście się jej używa, jakie części mowy mogą po niej występować oraz czym różni się od konstrukcji z despite.


He went outside in spite of the cold.
Wyszedł na zewnątrz pomimo zimna.

The movie was terrible in spite of all those famous actors.
Film był okropny pomimo tych wszystkich sławnych aktorów.He went outside in spite of the cold.
Wyszedł na zewnątrz pomimo zimna.

He went outside because of the cold.
Wyszedł na zewnątrz z powodu zimna.In spite of starring all those famous actors, the movie was terrible.
Film był okropny, pomimo tego że zagrali w nim ci wszyscy sławni aktorzy.In spite of the fact that he talks too much, he’s a good guy.
Pomimo faktu, że za dużo gada, to dobry facet.


Zauważmy jednak, że powyższe zdanie jest dość długie, więc lepiej całą frazę z in spite of zamienić na although, np.

Although he talks too much, he’s a good guy.Despite the growing popularity of e-books, printed books continue to sell well.
In spite of the growing popularity of e-books, printed books continue to sell well.
Pomimo rosnącej popularności e-booków, książki papierowe w dalszym ciągu dobrze się sprzedają.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-12 10:13:31
Nowy komentarz