Zarówno przymiotnik small, jak i little określają to, co jest nieduże, małe lub niewielkie. Mimo tego podobieństwa nie zawsze jednak można stosować je zamiennie. Czym w takim razie różnią się od siebie te przymiotniki?

Przymiotnik small odnosi się jedynie do rozmiaru i oznacza mały, niewielki. Jest więc przeciwieństwem słów takich, jak big (duży) czy też large (ogromny). Można więc powiedzieć:

My house is very small.
Mój dom jest bardzo mały.

I don’t want to buy a small car.
Nie chcę kupować małego samochodu.


Przymiotnik little, który poniekąd również oznacza mały, wyraża emocje, np. współczucie lub sympatię do kogoś (czegoś), np.:

Poor little boy, where are your parents?
Biedactwo, gdzie są twoi rodzice?

I am thinking of buying some nice little house out of town.
Zastanawiam się, czy nie kupić małego ładnego domku poza miastem.
(W tym przypadku również można powiedzieć small house, jednak użycie little sugeruje emocjonalny stosunek autora wypowiedzi do domu, który zamierza kupić.)
Słowo little jest używane również w kilku utartych zwrotach: little finger (mały palec), a little while (trochę czasu, niedługo) czy a little way (niedaleko), np.:

You’ll have to wait a little while.
Będzie pan musiał chwilę poczekać.

The post is a little way from here.
Poczta jest niedaleko stąd.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-07-13 12:00:54
Nowy komentarz