Jedną z części mowy, której stosowanie przysparza Polakom wiele problemów, jest przedimek (a, ani the). Trudności te wynikają przede wszystkim z braku odpowiednika w języku polskim. Innym powodem problemów z opanowaniem tej części mowy jest fakt, że przedimki w języku angielskim pełnią funkcję wyłącznie gramatyczną. Oznacza to, że nie można ich przetłumaczyć, a to również jest przyczyną wielu błędów, szczególnie na początkowym etapie nauki języka. Niemniej jednak practice makes perfect(pol. ćwiczenie czyni mistrza), więc z czasem przedimki przestają być problemem. W ramach ćwiczeń przyjrzyjmy się więc tym najbardziej zawiłym kwestiom związanym z użyciem przedimków.

Najczęściej popełnianymi błędami są:

  1. używanie a/an z rzeczownikami w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi.

John knows how to repair a cars.
John knows how to repair cars.
John zna się na naprawianiu samochodów.
(cars = rzeczownik w liczbie mnogiej)


I want to move a furniture in my room.
I want to move furniture in my room.
Chcę przestawić meble w swoim pokoju.
(furniture= rzeczownik niepoliczalny)  1. używanie the do ogólnego opisywania rzeczywistości:

A lot of people have the dogs.
A lot of people have dogs.
Wiele osób posiada psy.


  1. używanie przedimków z my, thislub z innymi określnikami:

I like the my job.
I like my job.
Lubię swoją pracę.


  1. używanie rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej bez przedimka:

Man is my neighbor.
The man is my neighbor.
Ten mężczyzna jest moim sąsiadem.

My father is soldier.
My father is a soldier.
Mój ojciec jest żołnierzem.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-03 12:00:09
Nowy komentarz