Present Simple

Mimo że czas Present Simple zawiera w nazwie słowo „teraźniejszy”, to jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do opisu czynności odbywających się w czasie teraźniejszym. Present Simple służy ponadto do opisu stanów oraz czynności powtarzających się lubo charakterze ogólnym.
Natalia Smereczyńska Poziom: A2 Komentarze:02011-07-15 10:10

Present Continuous

Czas Present Continuous informuje przede wszystkim o wydarzeniu, które trwa, kiedy się o nim mówi; ma on najbardziej teraźniejszy charakter ze wszystkich czasów odnoszących się do teraźniejszości – jest najbardziej „tu i teraz”. Najczęściej stosuje się go, mówiąc o wydarzeniach dziejących się w trakcie trwania wypowiedzi.
Natalia Smereczyńska Poziom: A2 Komentarze:02011-07-15 10:05

Present Simple vs. Present Continuous

Zasadnicza różnica między czasami Present Continuous oraz Present Simple (pomimo, że oba stosuje się do opisywania sytuacji w teraźniejszości) jest taka, jak między określeniami „teraz” i „zawsze”. W tym artykule prezentujemu zestawienie tych dwóch czasów.
Natalia Smereczyńska Poziom: B1 Komentarze:02011-07-15 10:00