|

Mowa zależna

Mowa zależna występuje wtedy, gdy relacjonujemy czyjąś wypowiedź.
W mowie zależnej do relacjonowania używamy czasowników takich jak say*[powiedzieć], tell* [powiedzieć], think [myśleć], itd., które służą za pewien rodzaj wstępu do wypowiedzi.


*Słowa say i tell w mowie zależnej właściwie znaczą to samo, należy jednak pamiętać, że po tell konieczne jest wymienienie osoby, do której dane zdanie zostało powiedziane, np.

She told me she couldn't help me.
Ona mi powiedziała, że nie może mi pomóc.

She said that she couldn't help me.
Ona powiedziała, że nie może mi pomóc.


Porównaj następujące zdania.

Mowa niezależna
'I'm in love.'
Jestem zakochana.

Mowa zależna:
She said that she was in love.
Ona powiedziała, że jest zakochana.


Jak widać z powyższych zdań mowa zależna relacjonuje to, co ktoś powiedział. Relacja ta ma to samo znaczenie co zwykła wypowiedź, ale jest opisana innymi słowami (zdania w mowie zależnej nie są ujęte w cudzysłów).

12Następna

Następstwo czasów w mowie zależnej

W języku angielskim obowiązują dość szczególne zasady konstruowania mowy zależnej. Konstrukcja taka polega na „cofaniu” wypowiedzi w mowie zależnej o jeden czas w stosunku do mowy niezależnej.
Natalia SmereczyńskaKomentarze:02011-06-10 16:05

Przypadki kiedy czas gramatyczny nie ulega zmianie

W tym artykule zostały zaprezentowane przypadki kiedy nie musimy zmieniać czasów w mowie zależnej.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 15:34

Referowanie „nieprawdziwych wypowiedzi”

Czas wypowiedzi również cofamy kiedy referujemy nieprawdziwe wypowiedzi.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 14:25

Mowa zależna w Past Simple

Zdania referowane, które w mowie niezależnej były wyrażone czasem Past Simple, w mowie zależnej mogą być wyrażone za pomocą czasu Past Perfect (tak jak to było opisane w tabeli) lub pozostać w czasie Past Simple.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 13:25

Czasowniki modalne w mowie zależnej

W tym artykule dowiecie się, które czasowniki modalne zmieniają swoją formę na przeszłą w mowie zależnej, a które nie.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 12:45

Określenia czasu w mowie zależnej

Określenia czasu również mogą ulec zmianie w mowie zależnej. Dzieje się tak wtedy, kiedy upłynęło już trochę czasu od bezpośredniej wypowiedzi a jej przytoczeniem w mowie zależnej.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 11:37

Inne wyrazy w mowie zależnej

Niektóre słowa również ulegają zmianie w mowie zależnej.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 10:30

Pytania w mowie zależnej

W tym artykule dowiecie się jak utworzyć pytania w mowie zależnej, jakie są najczęstsze wyrazy za pomocą których przytaczamy pytania oraz jaki jest szyk zdania w mowie zależnej.
Natalia Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 10:00

Rozkazy w mowie zależnej

Aby przytoczyć czyjeś rozkazy w mowie zależnej po czasowniku wprowadzającym wypowiedź należy użyć bezokolicznika, formy czasownika zakończonego na -ing lub frazy zaczynającej się od that (that clause). W tym dziale dowiecie się więcej o rozkazach w mowie zależnej.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 09:00

Opuszczanie spójnika that

W mowie potocznej spójnik that możemy opuścić w przypadku większości czasowników wprowadzających mowę zależną.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 08:00
12Następna
Wczytywanie danych...