Mowa zależna występuje wtedy, gdy relacjonujemy czyjąś wypowiedź.
W mowie zależnej do relacjonowania używamy czasowników takich jak say*[powiedzieć], tell* [powiedzieć], think [myśleć], itd., które służą za pewien rodzaj wstępu do wypowiedzi.


*Słowa say i tell w mowie zależnej właściwie znaczą to samo, należy jednak pamiętać, że po tell konieczne jest wymienienie osoby, do której dane zdanie zostało powiedziane, np.

She told me she couldn’t help me.
Ona mi powiedziała, że nie może mi pomóc.

She said that she couldn’t help me.
Ona powiedziała, że nie może mi pomóc.


Porównaj następujące zdania.

Mowa niezależna
I’m in love.’
Jestem zakochana.

Mowa zależna:
She said that she was in love.
Ona powiedziała, że jest zakochana.


Jak widać z powyższych zdań mowa zależna relacjonuje to, co ktoś powiedział. Relacja ta ma to samo znaczenie co zwykła wypowiedź, ale jest opisana innymi słowami (zdania w mowie zależnej nie są ujęte w cudzysłów).

Poprzednia12

Czasowniki wprowadzające mowę zależną – konstrukcje

W tym rozdziale znajdziecie czasowniki wprowadzające mowę zależną i różne konstrukcje jakie po nich występują.
Natalia Smereczyńska Poziom: B2 Komentarze:02011-06-10 07:00
Poprzednia12