|

Slang

W dziale Slang znajdziecie zestawienie wyrażeń slangowych charakterystycznych dla poszczególnych krajów lub miast anglojęzycznych. Ponadto dowiecie się tutaj o okolicznościach oraz zasadach powstawania tego typu wyrazów. Zanim jednak zapoznacie się z zasobami tego działu, zadajcie sobie pytanie:

Czym właściwie jest slang?

Slang jest bardzo nieformalną, potoczną odmianą języka ogólnego. W XVIII wieku był postrzegany jako mowa kloszardów i złodziei. Z czasem slangu zaczęli używać również ludzie w poszczególnych profesjach, np. lekarze i rzemieślnicy, tworząc specjalistyczne słownictwo, charakterystyczne i zrozumiałe tylko dla osób z tego samego kręgu zawodowego. Obecnie slang jest używany praktycznie przez każdą grupę społeczną, choć prawdopodobnie najczęściej przez młodzież, dla której stał narzędziem asymilacji z rówieśnikami oraz sposobem na wykluczenie postronnych osób.

W wielu przypadkach wyrażenia slangowe nazywają rzeczy, osoby lub zjawiska powszechnie uważane za tematy tabu. Z tego powodu wielu postrzega slang jako język wulgarny i agresywny, choć w rzeczywistości wiele tego typu wyrażeń ma niewiele wspólnego z wulgaryzmami.

Każdy slang cechuje się swoistym słownictwem, odmienną frazeologią, a w niektórych przypadkach również inną artykulacją. Nowe wyrażenia bardzo często powstają na bazie słów należących do języka ogólnego, którym nadane zostaje nowe potoczne znaczenie. Przykładowo w języku polskim ogólnym słowo „laska” opisuje przedmiot wspomagający chodzenie, a w języku slangowym – kobietę.

Jak już wcześniej wspomniałam, slang można klasyfikować w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych. Innym sposobem jest podział pod względem funkcjonowania slangu na obszarach geograficznych, który został przyjęty za podstawę klasyfikacji właśnie w prezentowanym dziale portalu Langloo. Zapraszam więc do zapoznania się ze slangiem krajów anglojęzycznych, których pełną listę znajdziecie poniżej.

Slang amerykański

W dziale Slang amerykański możecie zapoznać się z wyrażeniami slangowymi, które można usłyszeć na ulicach amerykańskich miast.

Slang brytyjski

W dziale Slang brytyjski prezentujemy kilka rodzajów slangu, którym posługują się mieszkańcy Wysp.

Slang kanadyjski

W dziale Slang kanadyjski możecie zapoznać się wybranymi wyrażeniami charakterystycznymi dla slangu, którym posługują się anglojęzyczni mieszkańcy Kanady.

Slang australijski

W dziale Slang australijski prezentujemy wybór słów i zwrotów należących do slangu australijskiego, wchodzącego w skład australijskiego potocznego języka angielskiego.

Slang nowozelandzki

W dziale Slang nowozelandzki możecie zapoznać się z wyrażeniami slangowymi charakterystycznymi dla Nowej Zelandii.

Slang RPA

W dziale Slang RPA prezentujemy wybrane wyrażenia charakterystyczne dla slangu, którym posługują się mieszkańcy Republiki Południowej Afryki.

Slang krajów anglojęzycznych

W dziale Slang krajów anglojęzycznych możecie zapoznać się z wybranymi wyrażeniami slangowymi, charakterystycznymi dla mieszkańców różnych krajów anglojęzycznych – przede wszystkim tych, o których zapominamy, ucząc się języka angielskiego, np. Liberii.
Wczytywanie danych...