W języku polskim, aby sprawić, by nasza wypowiedź była uprzejma, najczęściej dodajemy czasownik proszę. A czy angielskie please można zawsze stosować zamiennie z polskim proszę?

Could I have some more tea, please?
Czy mógłbym dostać jeszcze herbaty?

Would you like some more pie?’ ‘Yes, please.’
Czy chciałabyś jeszcze trochę ciasta?” „Tak, poproszę”.


Would you mind if I close the door? Please do.’
Czy miałby pan coś przeciwko, jeśli zamknę drzwi?” „Absolutnie nie”.Please
nie używa się:

prosząc rozmówcę o powtórzenie tego, co powiedział (na przykład gdy nie usłyszeliśmy wypowiedzi lub nie jesteśmy pewni, czy dobrze słyszymy). W takich sytuacjach, zamiast please, można powiedzieć na przykład: Come again? [Co proszę?] lub uprzejmiej: Could you repeat? [Czy mógłbyś powtórzyć?], (I beg your) pardon? [Słucham?]


A:I want to go home.
Chcę iść do domu.

B: Please?
B: I’m sorry I didn’t hear you, could you repeat please?
Przepraszam, nie słyszałem cię, czy mógłbyś powtórzyć?


dając lub podając coś komuś (np. gdy ktoś poprosi o podanie soli podczas obiadu). W takich sytuacjach najlepiej powiedzieć: Here you are. [Proszę.]

A: Could you give me that book?
Czy mogłabyś podać mi tamtą książkę?

B: Please.
B: Here you are.
Proszę, oto książka.


w odpowiedzi na wypowiedź: Thank you. W takiej sytuacji najlepiej odpowiedzieć: You’re welcome. [Nie ma za co.]

A: Thank you, I appreciate your help.
Dziękuję, doceniam twoją pomoc.

B: Please.
You’re welcome.
Proszę bardzo.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-04-07 12:01:34
Nowy komentarz