Słowa, których znaczenia są przeciwstawne, nazywamy antonimami. Jednak niektóre słowa w j. angielskim są antonimami samych siebie. Głowa już boli? Jeżeli nie, zapraszamy do zapoznania się z pięcioma najciekawszymi kontronimami.

Antonimem (ang. antonym) nazywamy słowo o znaczeniu przeciwstawnym do innego słowa. Na przykład antonimem wyrazu wysoki jest wyraz niski. Sprawa bardziej się komplikuje, jeżeli jedno słowo funkcjonuje jako własny antonim, czyli posiada dwa przeciwstawne znaczenia. Takie wyrazy nazywane są kontronimami (ang. contronym) lub antagonimami (ang. antagonym). W języku angielskim wyróżniamy kilkanaście kontronimów – w tym artykule prezentujemy pięć najciekawszych.


to table

Ten czasownik nie do końca wpasowuje się w naszą definicję kontronimu, ponieważ jego znaczenie zmienia się w zależności od regionu, w którym jest używany. W Wielkiej Brytanii to table oznacza wnieść do dyskusji jakąś propozycję, a w Stanach oznacza taką propozycję odłożyć na później.

Lady Alice tabled a proposal of a peace treaty.
Lady Alice podniosła wniosek o traktat pokojowy.

Senator Bob tabled the peace treaty proposal until further research is possible.
Senator Bob oddalił wniosek o traktat pokojowy do czasu, gdy dalsze badania będą możliwe.


oversight

Z kolei rzeczownik oversight jest już stuprocentowym kontronimem: może oznaczać uważny nadzór albo błąd spowodowany brakiem takiego nadzoru!

The research was conducted under government oversight.
Badania przeprowadzono pod okiem rządu.

Because of government oversight none of the scientists were paid.
Z przeoczenia ze strony rządu naukowcy nie otrzymali pensji.


to seed

Jako rzeczownik słowo seed oznacza nasiono, jednak jako czasownik ma dwa znaczenia: albo sianie albo usuwanie nasion z roślin.

The farmers seeded the hill with tomatoes.
Rolnicy zasiali pomidory na wzgórzu.

The farmers cook with seeded tomatoes.
Rolnicy gotują, używając pomidorów bez nasion.


apology

Słowo apology ma również inne znaczenie niż powszechnie znane przeprosiny. Co więcej, to drugie znaczenie jest przeciwstawne pierwszemu! Apology może oznaczać nie tylko przyznanie się do winy i uznanie swoich działań za niegodne, ale też bronienie swoich poczynań jako godnych! Od tego drugiego znaczenia wziął się polski wyraz apologeta, czyli ktoś, kto czegoś broni.

Please accept my humble apology for running over your hydrangeas.
Proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny za przejechanie po państwa hortensjach.

This speech comes from the Apology of Socrates, in which he defends himself in court.
To przemówienie jest z „Obrony Sokratesa”, w której ten broni się przed sądem.

Jak widać, nawet łatwe słowa o (wydawałoby się) jasnym znaczeniu mogą nas zwieść. Na nasze szczęście patrząc na kontekst wypowiedzi, zwykle łatwo domyślić się, o które znaczenie danego kontronimu chodzi. Są jednak słowa tak zwodnicze, że nawet kontekst niewiele pomoże. Jednym z takich słów jest

deceptively

czyli zwodniczo. W języku angielskim coś, co jest zwodnicze, nie wygląda na takie, jakie jest. Jednak nawet poprawne użycie przysłówka deceptively może wprowadzić kogoś w błąd. Na przykład gdy podłoga jest deceptively level, może to oznaczać, że wygląda na nierówną, ale jest tak naprawdę równa, albo jest nierówna, a wygląda na równą.

This word is deceptively easy to use.
To słowo jest zwodniczo łatwe w użyciu.

Marek GutowskiKomentarze:02011-07-16 05:00:44
Nowy komentarz