Led Zeppelin to jeden z najsłynniejszych zespołów w dziejach muzyki. Sprzedał miliony płyt, na ich dorobku wzorują się kolejne pokolenia muzyków, a utwory są ponadczasowe. Posłuchajcie absolutnego numer jeden – Stairway to Heaven.

Stairway to Haven, czyli Schody do nieba to jedna z najbardziej znanych, a wręcz kultowych piosenek rockowych wszech czasów. Jej powstanie owiane jest legendą. Niektórzy twierdzą, że autorstwo tekstu i muzyki należy raczej przypisać demonicznym siłom niż Jimmiemu Page’owi i Robertowi Plantowi, o czym zresztą ten pierwszy powiedział kiedyś w wywiadzie.

Tak czy inaczej, gdy odtwarzana jest w dobrą stronę, jest wyjątkowo pięknym utworem traktującym o trudnych życiowych wyborach, materializmie i zagrożeniom, jakie stwarza kierowanie się w życiu pozorami. Jednak o
dtwarzana od tyłu… przypomina satanistyczną inkantację.

Stairway to Heaven

Schody do nieba

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
And she’s buying a stairway to heaven
(And) when she gets there she knows if the stores are all closed
With a word she can get what she came for
Oh, oh and she’s buying a stairway to heaven

There’s a sign on the wall but she wants to be sure
‘Cause you know sometimes words have two meanings
In the tree by the brook there’s a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven

Oh…It makes me wonder
Oh…It makes me wonder

There’s a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking

Oh…It makes me wonder
Oh…And it makes me wonder


And it’s whispered that soon, if we all called the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forest will echo with laughter

If there’s a bustle in your hedgerow
Don’t be alarmed now
It’s just a spring clean for the May Queen
Yes there are two paths you can go by
but in the long run
There’s still time to change the road you’re on

And it makes me wonder…oh

Your head is humming and it won’t go – in case you don´t know
The piper’s calling you to join him
Dear lady can you hear the wind blow and did you know
Your stairway lies on the whispering wind

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our souls
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all, yeah

To be a rock and not to roll
Oh

And she’s buying a stairway to heaven

Pewna pani która jest pewna, że wszystko, co błyszczy, jest złotem
I kupuje schody do nieba
A gdy tam dotrze, wie czy wszystkie sklepy są zamknięte
Powie słowo i dostaje to, po co przyszła
Och, och, i kupuje schody do nieba


Na ścianie jest znak, ale ona chce być pewna

Bo wiesz, czasem słowa mają dwa znaczenia

Na drzewie obok strumienia siedzi ptak, który śpiewa
Czasem nasze myśli są pełne wątpliwości

Och… To mi daje do myślenia
Och… To mi daje do myślenia

Gdy patrzę na zachód, mam takie dziwne uczucie,
Moja dusza płacze, chce odejść
W myślach widziałem kręgi dymu między drzewami
I głosy tych, którzy stoją i patrzą

Och… To mi daje do myślenia
Och… To mi daje do myślenia

Powiadają, że wkrótce, jeśli wszyscy zaczniemy wymagać,
Wtedy odnajdziemy ścieżkę rozsądku
I wstanie nowy dzień dla tych, którzy długo czekają
A po lesie rozlegnie się śmiech

Jeśli w żywopłocie coś się krząta
Nie wpadaj w panikę
To tylko wiosenne porządki dla Marzanny
Tak, są dwie drogi, którymi możesz podążać
Ale na dłuższą metę
Jest jeszcze czas, aby zmienić wybraną ścieżkę

I to mi daje do myślenia, och

W głowie ci szumi, to nie przejdzie, jeśli o tym jeszcze nie wiesz
Muzykant wzywa, byś do niego dołączył
Droga pani, czy słyszysz szum wiatru, i czy wiedziałaś
Że twoje schody leżą na szepczącym wietrze

I gdy podążamy w dół drogi
Nasze cienie są dłuższe, niż nasze dusze
Tam idzie pani, którą wszyscy znamy
Która lśni jasnym światłem i chce pokazać
Jak wszystko nadal zmienia się w złoto
A gdy wsłuchasz się mocno
Usłyszysz wreszcie tę melodię
Gdy wszyscy są jednym, a jedno jest wszystkim, tak
Mieć w duszy muzykę i nie grać
Och

I kupuje schody do nieba

LigeiaKomentarze:02011-10-17 14:30:54
Nowy komentarz