W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych linking words, za pomocą których wprowadza się tzw. zdania względne.

Czym właściwie są zdania względne, tzw. relative clauses? Otóż są to zdania podrzędne, które wprowadza się za pomocą zaimków względnych lub przysłówków i które opisują wyrażenia rzeczownikowe. Zdania względne służą do wskazywania na osoby lub przedmioty lub dostarczania informacji na ich temat. Relative clauses dzielą się na defining (określające) oraz non-defining (nieokreślające).

W zdaniach względnych określających nie używamy przecinka, gdyż informacje w nim zawarte są niezbędne do zidentyfikowania osoby lub przedmiotu, o którym jest w danym zdaniu mowa.

Najpopularniejsze linking words wprowadzające relative clauses to:


  1. who – który

  2. where – gdzie

  3. that – który, które

  4. which – które

  5. whose – czyj

  6. to whom – komu

  7. when – kiedy

  8. why – dlaczego


The man who is sitting over there is my father.
Mężczyzna, który tam siedzi, to mój ojciec.

This is the place where I met her.
To jest miejsce, w którym ją poznałem.

This is the guy that I told you about.
To jest ten facet, o którym ci mówiłem.

The painting, which I bought at an auction, was very expensive.
Obraz, którym kupiłam na aukcji, był bardzo drogi.

Nobody knew whose car was parked outside.
Nikt nie wiedział, czyj samochód był zaparkowany na zewnątrz.

You are the one to whom I dedicate my book.
Jesteś tą osobą, której dedykuję tę książkę.

The day when I passed that exam was one of the luckiest days in my entire life.
Dzień, w którym zdałem tamten egzamin, był jednym z najszczęśliwszych dni w całym moim życiu.

The reason why we are meeting here is known to all of us.
Powód, dla którego się tutaj spotykamy, jest znany nam wszystkim.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-09-21 12:00:07
Nowy komentarz