Umiejętność, która często okazuje się przydatna w okresie świątecznym, to wprawa w pisaniu listów do Świętego Mikołaja. Wiemy, że (przynajmniej w teorii) pomocnicy Świętego znają wszystkie języki świata, więc – czy spisane po polsku, czy po chińsku – prośby w nich zawarte zostaną zrozumiane i spełnione. Dla nie do końca przekonanych zamieszczamy jednak przykładowe listy do Świętego Mikołaja w języku angielskim (w końcu to najczęściej używany język na świecie – Święty musi go znać).


Dear Santa!

My name is Pawełek and I am ten years old. I live in Poznan with my parents and my younger sister Marysia. I am sure you will see our roof from your sleigh, it is green – my mom’s favorite color. The chimney is quite big, so don’t worry – you will get inside easily. I know you are very busy so let me write down a list of presents I dream about:
the newest computer game with my hero Ikraz,
a slingshot (I’m sorry, I lost the one you brought me last time),
a set of Lego blocks so I can play with my sister.
My mom thinks I wasn’t too bad this year. I cleaned my room and did my homework. I promise to wash the dishes after every dinner till next Christmas.

I am waiting for you, Santa!
Pawełek

PS. I hope you like butter cookies – my mom baked some for you. I helped her!My dearest Santa Claus!

My name’s Marysia and I’m eight years old. I live in Poznan with my parents and my brother Paweł. We all really love Christmas, especially Christmas decorations. You can see a lot of lights, reindeer and elves in our garden. Together with my mom I baked you some butter cookies; they’ll be next to the Christmas tree on the table – please enjoy them! I know you have a lot of kids to give presents to so I’d only like a new blue dress. I’ve been a very good girl this year, I helped my parents at home a lot and I help my brother to make his bed every morning. I promise to be even better next year, I’m sure I can do it.

Lots of kisses for you, Santa!
Your Marysia

PS. There will be some hay for your reindeer in the garden, too!

Katarzyna OwsińskaKomentarze:02011-12-08 12:46:25
Nowy komentarz