Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Past Simple

Zastosowanie czasu Past Simple

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasu Past Simple używa się:

 

  • mówiąc o czynnościach, które zaczęły się i zakończyły w określonym momencie w przeszłości, np.

 

I went to the cinema with my friend last Friday.

(W ostatni piątek poszłam do kina z moim przyjacielem.)

 

’When did you see the film?’ ’I saw it last year.’

(„Kiedy obejrzałeś ten film?” „Widziałem go w zeszłym roku.”)

 

 

  • opisując sytuacje trwające w określonym momencie w przeszłości, a także sytuacje stałe lub długotrwałe, np.

 

I never watched TV.

(Nigdy nie oglądałam telewizji.)

 

 

  • mówiąc o czynnościach cyklicznych, mających miejsce w przeszłości lub o dawnych przyzwyczajeniach, np.

 

I often went fishing when I was seven years old.

(Gdy miałem siedem lat, często chodziłem na ryby.)

 

 

  • pytając kiedy działo się dane wydarzenie, np.

 

When did the kids come back from school?

(Kiedy dzieci wróciły ze szkoły?)

 

When did you see yourgrandparents?

(Kiedy widziałeś swoich dziadków?)

 

  • mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się w tym samym czasie, np.

 

After the party, some of the people went home while the others went to Tom’s place.

(Po imprezie niektórzy poszli do domu, a inni do Toma.)

 

 

  • gdy w przeszłości nastąpiły po sobie dwie lub więcej czynności; czasami czynność druga może być wynikiem czynności pierwszej, np.

 

She grabbed the bag, opened the door,

and ran straight to the nearest police station.

(Chwyciła torebkę, otworzyła drzwi,

i pobiegła prosto do najbliższego posterunku policji.)

 

The company went bankrupt after they had invested all their money in the real estate.

(Firma zbankrutowała, po tym jak zainwestowali wszystkie swoje pieniądze w nieruchomości.)

 

 

  • chcąc uczynić daną wypowiedź grzeczniejszą lub bardziej formalną, np.

 

I wanted to discuss with you the problem of... .

(Chciałem z tobą przedyskutować problem...)

zamiast:

I want to discuss... .

(Chcę z tobą przedyskutować...)

 

 

I thought you might need some help.

(Myślałam, że możesz potrzebować pomocy.)

zamiast:

I think you might need some help.

(Myślę że potrzebujesz pomocy.)