Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Present Simple

Zastosowanie czasu Present Simple

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zastosowanie czasu Present Simple

 

Czasu Present Simple używa się:

  • w odniesieniu do sytuacji, które zachodzą stale, np.

 

I never go to bed before midnight.

(Nigdy nie kładę się spać przed północą.)

 

I always drink coffee in the morning.

(Codziennie rano piję kawę.)

 

 

  • w odniesieniu do powtarzających się czynności i nawyków, które mogą (choć nie muszą) zachodzić regularnie, np.

 

My car breaks down almost every month.

(Mój samochód psuje się prawie co miesiąc.)

 

Do you attend classes regularly?

(Czy regularnie uczęszczasz na zajęcia?)

 

 

  • w odniesieniu do prawd uniwersalnych (np. praw natury), prawd o charakterze ponadczasowym oraz w przysłowiach, np.

 

Water boils at 100 Celsius degrees.

(Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.)

 

The Earth goes around the Sun.

(Ziemia kręci się wokół Słońca.)

 

 

  • w odniesieniu do czynności o charakterze ogólnym, które obejmują zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość, np.

 

I work in a food and beverage factory.

(Pracuję dla fabryki, która zajmuje się produkcją żywności i napojów.)

 

I live in Cracow.

(Mieszkam w Krakowie.)

 

 

  • w przypadku sytuacji z góry zaplanowanych, które powinny się wydarzyć zgodnie z rozkładem lub programem, np.

 

The show starts at 5:30. p.m.

(Przedstawienie zaczyna się o 17:30.)

 

The bus leaves at 8:45. a.m.

(Autobus odjeżdża o 8:45 rano.)

 

 

  • opisując lub streszczając treść filmu, sztuki, książki itp., np.

 

In To Kill a Mockingbird, Scout, who is Atticus’s daughter, is a tomboy who prefers trousers to dresses. When she first meets Boo Radley she is not afraid of him at all...

(W książce pt. Zabić Drozda córka Atticusa, Scout, jest chłopczycą, która woli nosić spodnie niż sukienki. Kiedy pierwszy raz spotyka Boo Radley, wcale się go nie boi...)

 

 

  • objaśniając lub tłumacząc, jak należy wykonać daną czynność, np.

 

You press the black button and wait for the red light to turn on; then you can make yourself a cup of coffee.

(Naciskasz czarny guzik, czekasz aż czerwona lampka się zapali, i wtedy możesz sobie zrobić filiżankę kawy.)

 

 

  • odnosząc się do wydarzeń, które na pewno zdarzą się w przyszłości, np.

 

After Friday is Sunday.

(Po piątku jest sobota.)

 

Tomorrow is Monday.

(Jutro jest poniedziałek.)

 

He graduates from Oxford in 2015.

(On ukończy studia na Oxfordzie w 2015.)

 

 

  • relacjonując wydarzenia z przeszłości lub przytaczając anegdoty, aby nadać im bardziej bezpośredni i dynamiczny charakter, np.

 

There is a nice couple with a seven-year old child. They enter a dentist's surgery and all of the sudden the child starts to laugh....

(Jest sobie miła para ze swoim 7-letnim dzieckiem. Wchodzą do gabinetu dentystycznego, a nagle ich dziecko zaczyna się śmiać...)

 

 

  • w nagłówkach gazet, dla nadania im bardziej dramatycznego, bezpośredniego i dynamicznego charakteru, np.

 

The president dies in a plane crash.

(Prezydent ginie w katastrofie lotniczej.)

 

A juvenile delinquent kills his uncle and escapes from the police.

(Młodociany przestępca zabija swojego wujka i ucieka przed policją.)