Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Could

Zastosowanie i właściwości czasownika could

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasownika modalnego could używa się przede wszystkim mówiąc o rzeczach, które można (lub nie można) zrobić, które są możliwe do wykonania lub zrealizowania. Podobnie jak inne czasowniki modalne, could jest czasownikiem nieodmiennym, tzn. posiada tylko jedną formę dla wszystkich osób i dla obu liczb gramatycznych. W przeciwieństwie do can, czasownik could występuje we wszystkich czasach gramatycznych.

 

Zastosowanie

Czasownika modalnego could używamy do:

 

 • opisu rzeczy możliwych do wykonania w teraźniejszości, np.:

 

We could buy a new house.

(Moglibyśmy kupić nowym dom.)

 

We could go to the theater on Sunday.

(Moglibyśmy pójść do teatru w niedzielę.)

 

He couldrepair the car now.

(Mógłby teraz naprawić samochód.)

 

Do wyrażenia tego, co jesteśmy obecnie w stanie zrobić można użyć także czasownika modalnego can. Could wyraża jednak większą dozę niepewności, a tym samym mniejsze prawdopodobieństwo wykonania danej czynności.

 

 

 • wyrażania próśb i zezwoleń, np.:

   

Could I use the bathroom?

(Czy mogę skorzystać z toalety?)

 

’Could you bring me a glass of water?’

(„Czy mógłbyś mi przynieść szklankę wody?”)

 

’Yes, of course I can*.’

(„Tak, oczywiście że mogę.”)

*Udzielając lub odmawiając pozwolenia, przeważnie stosujemy can lub can’t (could wyrażałoby zbyt duże niezdecydowanie).

 

Powyższe rzeczy mogą również zostać wyrażone za pomocą can, jednak czasownik could jest formą grzeczniejszą i bardziej oficjalną, dlatego też stosowany jest w sytuacjach wymagających większej kurtuazji lub dyplomacji, np. prosząc kogoś o zgodę lub pomoc.

 

 • wyrażania przypuszczeń, np.:

 

We have broken the 19th century vase. My parents couldbe very angry.

(Zbiliśmy wazę z XIX wieku. Moi rodzice mogą być bardzo źli.)

W tym przypadku could wyraża niewielki stopień prawdopodobieństwa i niepewność – rodzice mogą, ale niekoniecznie muszą być źli za rozbicie zabytkowej wazy.

 

Forma przecząca couldn’t może z kolei wyrażać wątpliwości dotyczące jakiejś sytuacji teraźniejszej bądź przyszłej, np.:

 

He couldn’t become a doctor. He is too sensitive.

(Nie mógłby zostać lekarzem. Jest zbyt wrażliwy.)

 

She couldn’t kill a mosquito. She loves every living creature in the world.

(Nie mogłaby zabić komara. Ona kocha każdą żyjącą istotę na Ziemi.)

 

 

 • opisu umiejętności posiadanych w przeszłości, np.:

   

When I was a young girl, I could jump over the fence.

(Kiedy byłam małą dziewczynką, potrafiłam przeskakiwać przez płot.)

 

Uwaga! Jeżeli chcemy powiedzieć o czymś co byliśmy w stanie zrobić w określonej sytuacji w przeszłości, wówczas nie stosujemy could, ale was able to, np.:

 

I was allowed to eat sweets before dinner.

(Pozwolono mi zjeść słodycze przed obiadem.)

(W znaczeniu: przeważnie nie mogę i była to czynność jednorazowa.)

 A nie:I could eat sweets before dinner.

 

 

Ale: When I was a child, I could eat everything what I wanted.

(Kiedy byłem dzieckiem, mogłem jeść wszystko, co chciałem.)

 

Kiedy jednak mowa o czynności lub umiejętności, których z jakiś powodów NIE byliśmy w stanie wykonać lub wykorzystać w konkretnej sytuacji w przeszłości, do jej opisu stosuje się czasownik couldn’t, np.:

They couldn’t answer the questions. They were too stressed.

(Nie mogli odpowiedzieć na pytania. Byli za bardzo zestresowani.)

 

 

 

Konstrukcje

 

Przydatną konstrukcją z czasownikiem could jest could + have + imiesłów bierny, której używa się:

 

 • gdy mowa o czymś co było teoretycznie możliwe w przeszłości, ale się nie wydarzyło, np.:

We could have invested our savings. Now we are totally broke.

(Mogliśmy zainwestować nasze oszczędności. Teraz jesteśmy całkowicie spłukani.)

 

 • mówiąc o pozwoleniu otrzymanym w przeszłości, ale niewykorzystanym oraz o sytuacjach przeszłych w których można było coś zrobić, ale się tego nie zrobiło, np.

 

I could have taken my father’s car.

(Mogłam wziąć samochód mojego taty.) (Ale tego nie zrobiłam.)

 

She could have gone for holidays in May. Now it is too late.

(Mogła wziąć urlop w maju. Teraz jest już za późno.)

 

 

 • Chcąc odnieść się do przeszłości i powiedzieć, że dana sytuacja NIE mogła się wydarzyć, należy użyć konstrukcji z formą przeczącą: couldn’t + have + imiesłów bierny (past participle), np.:

 

We couldn’t have left her at the party alone. That’s why we decided to stay.

(Nie mogliśmy zostawić jej samej na imprezie. Dlatego postanowiliśmy zostać.)

 

She couldn’t have tried harder to prepare herself for the horse race.

(Nie mogła się już bardziej postarać, aby przygotować się do wyścigu konnego.) (W znaczeniu: była przygotowana bardzo dobrze.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz