Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasowniki modalne

Budowa zdań z czasownikami should i ought to

Zastosowanie i właściwości czasowników should i ought to

Do góry

Should i ought to

W tym dziale znajdziesz kompleksowe opracowanie angielskich czasowników modalnych should i ought to. Nauczysz się tutaj budować zdania z should i ought to, a także poznasz właściwości i zastosowanie tych czasowników.

1 Budowa zdań z czasownikami should i ought to   
2 Zastosowanie i właściwości czasowników should i ought to   

Budowa zdań z czasownikami should i ought to

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[170]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące z should ought to tworzone są według schematu:

 

podmiot + should/ought to + bezokolicznik

 

Jak widać na powyższym schemacie, aby stworzyć zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym should lub ought to, czasowniki te umieszczamy po podmiocie, a przed bezokolicznikiem bez to.

 

We should/ought to write to him.

(Powinniśmy do niego napisać.)

 

She should/ought to be able to help you.

(Ona powinna być w stanie wam pomóc.)

 

 

 

Zdania przeczące

Zdania przeczące z czasownikami should ought to tworzone są według następujących schematów:

 

podmiot + should + not + bezokolicznik

podmiot + ought + not to + bezokolicznik

 

a więc dodając po czasowniku modalnym partykułę not, po której umieszczony zostanie czasownik główny w bezokoliczniku (bez to). Uwaga: w przypadku ought to, partykuła not rozdzieli obie części tego czasownika (to, chociaż jest cząstką zupełnie bez znaczenia, jest integralną częścią tego czasownika modalnego).

 

Skróconą formą przeczącą should jest shouldn’t, zaś ought to – oughtn’t to.

 

should not/shouldn’t eat more sweets.

(Nie powinnam jeść więcej słodyczy.)

 

This should not/shouldn’t be a problem.

(To nie powinno być problemem.)

 

ought not to/oughtn’t to eat more sweets.

(Nie powinnam jeść więcej słodyczy.)

 

We ought not to/oughtn’t to treat him so badly.

(Nie powinniśmy go tak źle traktować.)

 

 

Uwaga: w zdaniach przeczących i pytaniach z ought to – najczęściej tych, w których użyto form skróconych – to jest niekiedy pomijane. Zjawisko to ma miejsce głównie w języku mówionym.

 

 

Pytania

Pytania z czasownikiem modalnym should ought to tworzone są według następujących schematów:

 

should + podmiot + bezokolicznik

ought + podmiot + to + bezokolicznik

 

czyli przesuwając czasownik modalny na sam początek zdania, przed podmiot, lub – w przypadku ought to – przesuwając podmiot pomiędzy ought to.

 

Czasowniki should ought to w pytaniach nie wymagają zastosowania żadnego czasownika posiłkowego – jak to się dzieje w przypadku zdań z czasownikami zwykłymi – bowiem to one same podlegają inwersji. Oznacza to więc, że czasowniki te przesuwa się na sam początek zdania, przed podmiot, tym samym dając do zrozumienia, że zdanie powstałe w ten sposób jest pytaniem.

 

should take a shower.

(Powinienem wziąć prysznic.)

 

Should I take a shower?

(Czy powinienem wziąć prysznic?)

 

 

We should pay him his money back.

(Powinniśmy mu oddać jego pieniądze.)

 

Should we pay him his money back?

(Czy powinniśmy mu oddać jego pieniądze?)

 

 

He ought to take a shower.

(On powinien wziąć prysznic.)

 

Ought he to take a shower?

(Czy on powinien wziąć prysznic?)

 

 

We ought to be more careful.

(Powinniśmy być bardziej ostrożni.)

 

Ought we to be more careful?

(Czy powinniśmy być bardziej ostrożni?)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie i właściwości czasowników should i ought to

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[169]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki modalne should i ought to mają identyczne znaczenie i używane są wtedy, gdy chcemy wyrazić porady lub zalecenia. Różnica pomiędzy tymi czasownikami polega na tym, że ought to jest stosowane rzadziej, a w zdaniu od następnego czasownika oddziela je słowo to.

 

Czasowniki modalne should i ought to posiadają tylko jedną formę, przez co nie podlegają odmianie przez osoby, nie tworzą żadnych czasów gramatycznych i nie posiadają formy bezokolicznika, ani formy z -ing.

 

 

Zastosowanie

Czasowników modalnych should i ought to używamy:

 

  • mówiąc o rzeczach, które powinny lub nie powinny być zrobione, np.:

 

They should paint their house white.

They ought to paint their house white.

(Oni powinni pomalować swój dom na biało.)

 

You shouldn’t write the letter of complaint.

You oughtn’t to write the letter of complaint.

(Nie powinieneś pisać tego zażalenia.)

 

Should he date my cousin?

Ought he to date my cousin?

(Czy on powinien spotykać się z moją kuzynką?)

 

I should be working now.

I ought to be working now.

(Powinnam teraz pracować.)

 

 

  • aby wyrazić duże prawdopodobieństwo lub przypuszczenie (w przypadku przypuszczenia, możemy odnosić się do chwili obecnej lub do przyszłości), np.:

 

She should be at school now.

She ought to be at school now.

(Powinna być teraz w szkole.)

 

They should/ought to be back soon.

(Powinni niedługo wrócić.)

 

 

 

 

Czasownika modalnego should można również używać w następujących przypadkach:

 

  • w pytaniach po why (dlaczego) i how (jak, skąd) (uwaga: to zastosowanie jest używane raczej w potocznej angielszczyźnie), np.:

 

’Where is Lucy?’ ’How should I know? I haven’t seen her for a while.’

(„Gdzie jest Lucy?” „Skąd mam wiedzieć? Nie widziałem jej od jakiegoś czasu”.)

 

 

  • po takich wyrażeniach jak: insist that... (nalegać, aby...), suggest that... (proponować, żeby...), order that... (rozkazać, żeby...), it’s a pity that...* (szkoda, że...), np.:He insisted that I should go.

(On nalegał, abym już poszła.)I suggest that you should see a doctor.

(Proponuję, abyś poszedł do lekarza.)*Uwaga: konstrukcja ta powoli wychodzi już z użycia.

 

 

  • na początku zdań w pierwszym okresie warunkowym, w celu położenia w zdaniu większego nacisku na to, co jest opisywane lub wzmocnienia znaczenia danego zdania, np.:

 

Should you be disappointed with our offer, we will refund your money immediately.

(Jeśli będziesz rozczarowany naszą ofertą, od razu zwrócimy tobie pieniądze.)

 

 

 

Konstrukcje

Jeżeli chcemy zaznaczyć, że jakieś zadanie powinno zostać wykonane w przeszłości (lecz tak się nie stało) lub że ktoś powinien coś zrobić (ale tego nie zrobił), zastosujemy konstrukcję should/ought to + have + imiesłów bierny (past participle), np.:

 

You should have bought a parrot. This cat is driving me crazy.

You ought to have bought a parrot. This cat is driving me crazy.

(Powinieneś był kupić papugę.Ten kot doprowadza mnie do szału.)

 

Za pomocą powyższej konstrukcji możemy również wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłości, np.:

 

’Was the test difficult?’

’No, not really. I should have passed/ought to have passed it easily.’

(„Czy ten test był trudny?” „W sumie nie. Powinnam go zdać bez żadnego problemu”.)

 

I don’t know where the money is.Mum should have put/ought to have put it in a drawer.

(Nie wiem, gdzie są pieniądze. Mama powinna je była zostawić w szufladzie.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz