Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Bezokoliczniki

Właściwości i zastosowanie bezokolicznika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz
Wyrażenia bezokolicznikowe mogą w zdaniu pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia:

 

To give is better than to receive.
(Lepiej jest dawać niż brać.)
to give = podmiot
 
It is always better to give.
(Zawsze lepiej jest dawać.)
to give = dopełnienie

 

Ponadto wyrażenie bezokolicznikowe w zdaniu może pełnić funkcję dopełnienia czasownika, przymiotnika lub rzeczownika, np.

 

I don’t want to discuss this problem right now.
(Nie chcę porozmawiać o tym problemie teraz.)
 
I’m honored to let you know that you were promoted to director.
(Mam zaszczyt cię powiadomić, że otrzymałeś awans na dyrektora.)
 
You have no right to check my phone calls.
(Nie masz żadnego prawa sprawdzać moich połączeń telefonicznych.)

 

Formy przeczące bezokolicznika tworzymy, dodając przed to partykułę not, np.

 

I tried not to eat breakfast.
(Próbowałam nie jeść śniadania.)

 

Bezokolicznik może pełnić w zdaniu także funkcję orzeczenia, tworząc związek główny z odnoszącym się do niego podmiotem. Wówczas podmiot poprzedza słowo for, np.

 

For the pupils to pass the exam, it is only necessary for them to study hard.
(Aby uczniowie mogli odnieść sukces, muszą się dużo uczyć.)
 
We bought an aquarium for Jane to keep her goldfish in.
(Kupiliśmy Jane akwarium, aby mogła tam trzymać złotą rybkę.)

 

Bezokoliczniki mogą również występować w: stronie czynnej, biernej i w formie perfektywnej. Jeśli na przykład osoba (rzecz) opisywana przez bezokolicznik nie jest podmiotem w zdaniu, wtedy przeważnie używamy bezokolicznika w formie biernej (passive infinitive), np.

 

The essay is to be handed in next week.
(Esej musi zostac oddany w następnym tygodniu.)
The essay is to hand in next week.

  

Bezokoliczników używa się również do opisywania celu lub powodu danej czynności, np.

 

Wrap the chicken in silver foil to keep the meat moist.
(Owiń kurczaka w folię albuminową, aby uchronić mięso przed wysuszeniem.)
 
To find a job, go to a job center or ask your parents for help.
(Aby znaleźć pracę, pójdź do biura pośrednictwa lub poproś o pomoc rodziców.)

 

W języku formalnym, aby opisać cel czynności, możemy użyć konstrukcji:

 

in order + bezokolicznik
 lub
 so as + bezokolicznik
 
I spoke with the boss today in order to explain my absence.
(Rozmawiałam dzisiaj z szefem w celu wytłumaczenia mojej nieobecności.)
 
I have removed the wallpaper first so as to smooth the surface.
(Usunąłem tapetę, aby wyrównać najpierw powierzchnię.)

 

Bezokolicznik może również opisywać rezultat, zaskakującą sytuację lub niespodziewane wydarzenie; szczególnie jeżeli w zdaniu użyjemy słowa only oraz takich czasowników, jak: find, discover czy realize, np.

 

She queued for hours at the box office, only to discover that the concert was sold out.
(Przez wiele godzin stała w kolejce do kasy tylko po to, aby dowiedzieć się, że bilety na koncert zostały już wyprzedane.)