Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Would

Zastosowanie i właściwości czasownika would

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Would to czasownik należący do grupy czasowników modalnych, czyli takich, które nie mogą występować w zdaniu samodzielnie i które muszą poprzedzać inny czasownik w bezokoliczniku. Would stosowane jest najczęściej do wyrażania próśb, chęci zrobienia czegoś lub odmowy. Sam w sobie nie posiada żadnego konkretnego znaczenia i jest różnie tłumaczony w zależności od tego, w jakim kontekście jest użyty. Would może występować w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.Zastosowanie

Czasownika modalnego would używamy:

 • wyrażając prośby w bardzo uprzejmy sposób, np.:Would you pass me the pepper, please?

(Czy mógłbyś, proszę, podać mi pieprz?)Would you fetch me the book, please?

(Czy mógłbyś przynieść mi książkę?)Would you do me a favor?

(Czy wyświadczyłbyś mi przysługę?) • odnosząc się do wydarzeń w przyszłości, np.:Susan would be a perfect singer.

(Susan byłaby świetną piosenkarką.)

 


It would be nice to get a pay raise, don’t you think?

(Byłoby wspaniale dostać podwyżkę, prawda?) • w celu wyrażenia przyszłości w przeszłości, czyli odnosząc się do wydarzeń przeszłych, które miały miejsce w przeszłości, ale opisywane są jako wydarzenia, które dopiero miały się wydarzyć, np.:

   

In 2000 I arrived in Warsaw where I would spend eight years of my life.

(W 2000 roku przyjechałam do Warszawy, w której spędziłam kolejnych 8 lat mojego życia.)Kate met her second husband, whom she would one day divorce, at the beach.

Kate poznała na plaży swojego drugiego męża, z którym pewnego dnia się rozwiedzie. • aby okazać ogólną chęć, gotowość zrobienia czegoś lub odmowę wyrażoną w przeszłości, np.:Anne would make supper, but she didn’t like washing the dishes after the meal.

(Anne przygotowywała kolację, ale nie lubiła zmywać po posiłku.)He would organize the party, but didn’t want to do the cleaning afterwards.

(On zorganizowałby imprezę, ale nie chciał po wszystkim posprzątać.)Uwaga: czasownika would nie można jednak używać do wyrażania chęci danej osoby (lub osób) w konkretnej sytuacji w przeszłości. W ten sposób można natomiast używać would not/wouldn’t. Porównaj poniższe przykłady:They agreed to wash the dishes after yesterday’s party.

(Oni zgodzili się pozmywać po wczorajszym przyjęciu.)

A nie: They would wash the dishes after yesterday’s party.He wouldn’t help her to clean up the mess after the party.

(On nie pomógł jej posprzątać po przyjęciu.)I asked him very politely, but he wouldn’t tell me the truth.

(Zapytałam go bardzo grzecznie, ale nie powiedział mi prawdy.) • do opisu typowych zdarzeń lub zachowań, które miały miejsce w przeszłości (w ten sam sposób używać można również used to), np.:When my grandfather was old, he would sit comfortably on the sofa,

smoking his pipe for hours.

(Kiedy mój dziadek był starszy, siadał wygodnie na kanapie, paląc godzinami swoją fajkę.)When I was a child, me and my parents would go to my grandparent’s

place every weekend.

(Kiedy byłam mała, każdy weekend spędzaliśmy razem z rodzicami u moich dziadków.)Należy jednak wiedzieć, że tylko used to (a nie would) można używać odnośnie stanów, które miały miejsce w przeszłości, np.:Poland used to be under German occupation.

(Polska była pod okupacją niemiecką.)

(W znaczeniu: a teraz już nie jest.)

A nie: Poland would be under German occupation.We used to have a cat.

(Mieliśmy kiedyś kota.)

(W znaczeniu: ale teraz już go nie mamy.)

A nie: We would have a cat.Również used to, a nie would, używane jest do opisu istotnych przyzwyczajeń w przeszłości, np.:He used to play computer games a lot.

(Sporo grywał w gry komputerowe.)

A nie: He would play computer games a lot.

 

 

 • Ponadto należy wiedzieć, iż zdania, w których would jest zaakcentowane, służyć będą do krytykowania czyjegoś zachowania, np.:They were a lovely couple, but they WOULD argue all the time.

(Byli cudowną parą, ale prawie cały czas się kłócili.)He was a good guy, but he WOULD be annoying at times.

(Był dobrym facetem, ale czasami był denerwujący.)

 

 

 • w wyrażeniach takich jak would rather, would sooner lub *would prefer to do something – za pomocą takich konstrukcji mówić można o preferencjach, a więc o tym, co wolelibyśmy zrobić w danej sytuacji, np.:I would rather/I’d rather not answer this question.

(Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie.)I would rather/I’d rather fly than go by train.

(Wolałabym polecieć samolotem niż jechać pociągiem.)I would sooner/I’d sooner go to Canada than to the United States.

(Prędzej wolałabym pojechać do Kanady niż do Stanów Zjednoczonych.)* Zauważ, że would prefer informuje o tym, co wolelibyśmy zrobić w konkretnej sytuacji, np.:

 

I would prefer/I’d prefer to play squash rather than sit in front of the computer.

(Wolałabym zagrać w squasha, zamiast siedzieć przed komputerem.)

 

Jednak nie należy mylić powyższej konstrukcji z konstrukcją: I prefer, której używa się, mówiąc o tym, co się woli ogólnie, np.:

 

I prefer writing to speaking.

(Wolę pisać niż mówić.)

 

 

 

Konstrukcje

 

 • Would może również występować w wyrażeniu would like + bezokolicznik i jest w tym kontekście używane w celu złożenia uprzejmej propozycji lub zaoferowania czegoś, np.:

 

Would you like to drink something?

(Czy nie miałabyś ochoty napić się czegoś?)

 

Would he like to dance with me?’ ’I don’t know. Just go and ask him.’

(„Czy on miałby ochotę ze mną zatańczyć?” „Nie wiem. Po prostu idź i się zapytaj.”)

 

Would you like to join us for a cup of tea?

(Czy zechciałbyś się do nas przyłączyć na filiżankę herbaty?)

 

 

Wyrażenia tego możemy używać również w zdaniach twierdzących aby wyrazić jakieś życzenie, np.:

 

I would like/I’d like to see the film.

(Chciałabym zobaczyć ten film.)

 

I would like/I’d like to live on my own.

(Chciałbym już mieszkać sam.)

 

 

 • Zauważ różnicę pomiędzy konstrukcją: like + bezokolicznik a would like + bezokolicznik:I like to exercise every day in the park.

(Lubię codziennie ćwiczyć w parku.)I like to play tennis twice a week.

(Lubię grać w tenisa dwa razy w tygodniu.)

I’d like to exercise every day in the park.

(Chciałabym codzienni ćwiczyć w parku.)I’d like to play tennis twice a week.

(Chciałbym grać w tenisa dwa razy w tygodniu.)Z powyższych przykładów wynika więc, że w przykładzie pierwszym ktoś lubi czynność, którą wykonuje w miarę regularnie, a w przykładzie drugim – nie wykonuje danej czynności, ale chciałby ją wykonywać.

 

 • Czasownika modalnego would używa się również w konstrukcjach z be i przymiotnikiem (It would be...), aby wyrazić ewentualne reakcje na wydarzenia lub sytuacje, które jeszcze się nie zdarzyły lub mogłyby się zdarzyć w przyszłości, np.:It would be nice to have a smart president.

(Miło byłoby mieć mądrego prezydenta.)It would be excellent if you could come.

(Byłoby świetnie, gdybyście mogli przyjść.)