Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

May i might

Zastosowanie i właściwości czasowników may i might

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki modalne may i might są najczęściej używane w celu wyrażania możliwości oraz zezwoleń.

 

Zarówno may i might posiadają tylko jedną formę dla wszystkich osób i dla obu liczb gramatycznych. May używane może być zarówno w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, natomiast might – w czasie teraźniejszym i przeszłym.

 

Jak pewnie zauważyłeś (-aś) znaczenie tych czasowników, jest zbliżone do znaczenia innego czasownika modalnego – can. W porównaniu z can, might i may są jednak formami bardziej uprzejmymi.

 

 

Zastosowanie

Czasownika modalnego may używamy do wyrażania:

 

  • możliwości, przypuszczeń, np.:

 

Tom may be at work now.

(Tom może być teraz w pracy.)

 

They may be very tired.

(Oni mogą być bardzo zmęczeni.)

 

 

  • zezwoleń, np.:

 

Food may be eaten only in the school canteen.

(Jedzenie może być spożywane tylko w stołówce szkolnej.)

 

You may not leave your bicycle here.

(Nie możesz tutaj zostawiać swojego roweru.)

 

 

  • uprzejmych próśb, np.:

 

May I open the window? It’s getting really hot in here.

Czy mogę otworzyć okno? Robi się tutaj bardzo gorąco.)

 

May I help you?

(Czy mogę ci pomóc?)

 

May I be excused for a moment?” “Yes, you may.”/”No, you may not.”

(„Czy mogę wstać na chwilkę od stołu?” „Tak, możesz.”/„Nie, nie możesz.”)

 

 

  • Czasownik modalny may jest również używany do składania życzeń oraz w różnego rodzaju wyrażeniach lub powiedzeniach (jednakże tylko w stylu formalnym), np.:

 

May the New Year bring you happiness and peace, and the strength and courage to follow your dreams.

(Niechaj ten Nowy Rok przyniesie wam szczęście i spokój, siłę i odwagę, aby podążać za waszymi marzeniami.)

 

May the force be with you.

(Niech moc będzie z tobą.)

 

 

 

 

 

Czasownik might ma podobne zastosowanie do czasownika may, z tą tylko różnicą, iż wyraża on niższy stopień prawdopodobieństwa. Możemy umownie przyjąć, że za pomocą may dajemy ok. 50-60% szans na zaistnienie danej sytuacji, podczas gdy za pomocą might – tylko ok. 30-40% szans.

 

Czasownika modalnego might używamy do wyrażania:

 

  • przypuszczeń, które odnoszą się zarówno do teraźniejszości jak i do przeszłości, np.:

 

She might be in church.

(Ona być może jest w kościele.)

 

She might have been in church.

(Ona być może była w kościele.)

 

Konstrukcje wykorzystujące czasownik might wyrażają duże wątpliwości osoby używającej ich!

 

 

  • prośby o zezwolenie, np.:

 

Might I borrow your pen?

(Czy mogłabym pożyczyć twój długopis?)

 

I wonder if I might ask you something.

(Zastanawiam się, czy mogę się ciebie o coś zapytać.)

 

W tym zastosowaniu, czasownik modalny might również wyraża duże wątpliwości, które ma osoba używająca tego czasownika.

 

 

  • prośby, krytyki lub sugestii, które odnoszą się zarówno do teraźniejszości, jak i do przeszłości, np.:

 

I might try to solve this problem.

(Mogę spróbować rozwiązać ten problem.)

(W znaczeniu: mogę spróbować to zrobić teraz lub w przyszłości.)

 

He might have tried to solve this problem.

(Mógł postarać się rozwiązać ten problem.)

(W znaczeniu: mógł się o to postarać w przeszłości, ale nie spróbował nawet tego zrobić.)

 

W tym kontekście podobne zastosowanie ma czasownik modalny could.

 

 

 

 

Konstrukcje

  • Aby opisać wydarzenie, które mogło mieć miejsce w przeszłości (czego jednak nie jesteśmy pewni), stosuje się konstrukcję: may + have + imiesłów bierny (past participle), np.:

 

She may not have been here.

(Mogło jej tam wcale nie być.)

 

My parents may have seen this show.

(Moi rodzice mogli już widzieć to przedstawienie.)

 

 

  • Chcąc opisać jakieś wydarzenie, które nie miało miejsca, ale mogło się wydarzyć (było bardzo prawdopodobne), użyjemy natomiast konstrukcji might + have + imiesłów bierny (past participle), np.:

 

He might have had a heart attack.

(On mógł mieć zawał serca.)

 

You might have twisted your ankle! Never jump from the roof again!

(Mogłeś sobie skręcić kostkę! Nigdy więcej nie skacz z dachu!)

 

 

  • Istnieje również wiele innych ciekawych konstrukcji z czasownikami modalnymi may i might, w tym may as well i might as well, które mogą być tłumaczone na język polski jako równie dobrze. Mają one praktycznie identyczne zastosowanie, z tą jednak różnicą, że might as well wyraża zrezygnowanie lub pewną dozę desperacji. Porównaj poniższe przykłady:

 

He may/might as well stop working. He hardly earns his living.

(On równie dobrze może przestać pracować. Ledwo zarabia na swoje utrzymanie.)

 

She might as well tell him a lie. He wouldn’t believe it anyway.

(Również dobrze może mu skłamać. I tak by w to nie uwierzył.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz