Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Should i ought to

Zastosowanie i właściwości czasowników should i ought to

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki modalne should i ought to mają identyczne znaczenie i używane są wtedy, gdy chcemy wyrazić porady lub zalecenia. Różnica pomiędzy tymi czasownikami polega na tym, że ought to jest stosowane rzadziej, a w zdaniu od następnego czasownika oddziela je słowo to.

 

Czasowniki modalne should i ought to posiadają tylko jedną formę, przez co nie podlegają odmianie przez osoby, nie tworzą żadnych czasów gramatycznych i nie posiadają formy bezokolicznika, ani formy z -ing.

 

 

Zastosowanie

Czasowników modalnych should i ought to używamy:

 

  • mówiąc o rzeczach, które powinny lub nie powinny być zrobione, np.:

 

They should paint their house white.

They ought to paint their house white.

(Oni powinni pomalować swój dom na biało.)

 

You shouldn’t write the letter of complaint.

You oughtn’t to write the letter of complaint.

(Nie powinieneś pisać tego zażalenia.)

 

Should he date my cousin?

Ought he to date my cousin?

(Czy on powinien spotykać się z moją kuzynką?)

 

I should be working now.

I ought to be working now.

(Powinnam teraz pracować.)

 

 

  • aby wyrazić duże prawdopodobieństwo lub przypuszczenie (w przypadku przypuszczenia, możemy odnosić się do chwili obecnej lub do przyszłości), np.:

 

She should be at school now.

She ought to be at school now.

(Powinna być teraz w szkole.)

 

They should/ought to be back soon.

(Powinni niedługo wrócić.)

 

 

 

 

Czasownika modalnego should można również używać w następujących przypadkach:

 

  • w pytaniach po why (dlaczego) i how (jak, skąd) (uwaga: to zastosowanie jest używane raczej w potocznej angielszczyźnie), np.:

 

’Where is Lucy?’ ’How should I know? I haven’t seen her for a while.’

(„Gdzie jest Lucy?” „Skąd mam wiedzieć? Nie widziałem jej od jakiegoś czasu”.)

 

 

  • po takich wyrażeniach jak: insist that... (nalegać, aby...), suggest that... (proponować, żeby...), order that... (rozkazać, żeby...), it’s a pity that...* (szkoda, że...), np.:He insisted that I should go.

(On nalegał, abym już poszła.)I suggest that you should see a doctor.

(Proponuję, abyś poszedł do lekarza.)*Uwaga: konstrukcja ta powoli wychodzi już z użycia.

 

 

  • na początku zdań w pierwszym okresie warunkowym, w celu położenia w zdaniu większego nacisku na to, co jest opisywane lub wzmocnienia znaczenia danego zdania, np.:

 

Should you be disappointed with our offer, we will refund your money immediately.

(Jeśli będziesz rozczarowany naszą ofertą, od razu zwrócimy tobie pieniądze.)

 

 

 

Konstrukcje

Jeżeli chcemy zaznaczyć, że jakieś zadanie powinno zostać wykonane w przeszłości (lecz tak się nie stało) lub że ktoś powinien coś zrobić (ale tego nie zrobił), zastosujemy konstrukcję should/ought to + have + imiesłów bierny (past participle), np.:

 

You should have bought a parrot. This cat is driving me crazy.

You ought to have bought a parrot. This cat is driving me crazy.

(Powinieneś był kupić papugę.Ten kot doprowadza mnie do szału.)

 

Za pomocą powyższej konstrukcji możemy również wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłości, np.:

 

’Was the test difficult?’

’No, not really. I should have passed/ought to have passed it easily.’

(„Czy ten test był trudny?” „W sumie nie. Powinnam go zdać bez żadnego problemu”.)

 

I don’t know where the money is.Mum should have put/ought to have put it in a drawer.

(Nie wiem, gdzie są pieniądze. Mama powinna je była zostawić w szufladzie.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz