Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Past Perfect

Budowa zdań w Past Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

 

Zdania twierdzące w czasiePast Perfect tworzy się za pomocą operatora had i czasownika głównego w formie imiesłowu biernego (Past Participle).

 

podmiot + had + imiesłów bierny

 

Większość czasowników w języku angielskim to czasowniki regularne i ich trzecią formę (czyli właśnie imiesłów bierny) tworzy bezokolicznik z końcówką -ed, np.

 

I’m sure she had closed the window before the burglary.

(Jestem pewna, że zamknęła okno przed włamaniem.)

 

 

Istnieje jednak spora grupa czasowników nieregularnych, których należy nauczyć się na pamięć, aby poprawnie tworzyć zdania w czasiePast Perfect. Pełną listę tych czasowników znajdziesz TUTAJ.

 

I had bought a new digital camera before you decided to buy a computer. We cannot afford to buy the two things.

(Kupiłem nowy cyfrowy aparat, zanim zadecydowałaś o zakupie komputera. Nie stać nas na kupno obu rzeczy.)

 

By the time the police arrived, he had run away from the crime scene.

(Zanim przyjechała policja, zdążył uciec z miejsca zbrodni.)

 

 

 

Zdania przeczące

 

Zdania przeczące w czasie Past Perfect tworzy się dodając partykułę not do czasownika posiłkowego had, wg schematu:

 

podmiot + had + not + imiesłów bierny

 

 

I had not checked the luggage before our departure from Heathrow. Now I’m not sure whether I had packed the souvenirs or not.

(Nie sprawdziłem bagażu przed naszym odlotem z Heathrow. Teraz nie jestem pewna, czy spakowałam pamiątki, czy nie.)

 

The police officer was sure he had not seen themugger before.

(Policjant był pewien, że nie widział wcześniej tego bandyty.)

 

 

 

Zdania pytające

 

Pytania w czasie Past Perfect tworzy się stosując inwersję, czyli zamieniając miejscami czasownik posiłkowy had z podmiotem zdania, tak jak na poniższym schemacie.

 

had + podmiot + imiesłów bierny

 

 

Ola had done her homework before her friend came.

(Ola odrobiła swoje zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega.)

Had Ola done her homework before her friend came?

(Czy Ola odrobiła zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega?)

 

 

How much homework had she done before her friend came?

(Ile z zadania domowego odrobiła, zanim przyszedł jej kolega?)

 

Why hadn’t she done any homework before her friend came?

(Czemu nie odrobiła zadania domowego, zanim przyszedł jej kolega?)

 

Who had helped her to do her homework before her friend came?

(Kto jej pomógł odrobić zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega?)

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Past Perfect. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie czasownika eat (jeść).

 

Zdania twierdzące

Zdania przeczące

 

Zdanie pytające

Forma pełna

Forma skrócona

Forma pełna

Forma skrócona

I had eaten.

I’d eaten.

I had not eaten.

I hadn’t eaten.

Had I eaten?

You had eaten.

You’d eaten.

You had not eaten.

You hadn’t eaten.

Had you eaten?

He had eaten.

He’d eaten.

He had not eaten.

He hadn’t eaten.

Had he eaten?

She had eaten.

She’d eaten.

She had not eaten.

She hadn’t eaten.

Had she eaten?

It had eaten.

It’d eaten.

It had not eaten.

It hadn’t eaten.

Had it eaten?

We had eaten.

We’d eaten.

We had not eaten.

We hadn’t eaten.

Had we eaten?

You had eaten.

You’d eaten.

You had not eaten.

You hadn’t eaten.

Had you eaten?

They had eaten.

They’d eaten.

They had not eaten.

They hadn’t eaten.

Had they eaten?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz