Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Present Continuous

Budowa zdań w Present Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

 

Podstawą zdania w czasie Present Continuous jest odmieniony czasownik posiłkowy be oraz czasownik główny z dodaną końcówką -ing, np.

 

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous buduje się na podstawie schematu:

 

podmiot + odmieniony czasownik to be + czasownik -ing

 

I’m reading the newspaper now.

(Czytam teraz gazetę.)

 

We are playing cards.

(Gramy w karty.)

 

 

 

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing

 

Czasowniki główne w czasie Present Continuous charakteryzują się końcówką -ing, która wskazuje na ciągły aspekty opisywanej czynności. W zależności od końcówki czasownika w bezokoliczniku jego formy continuous tworzy się według poniższych reguł:

 

-e → -ing

-y → -ying

take → taking (brać)

smile → smiling (uśmiechać)

drive → driving (jechać)

hope → hoping (mieć nadzieję)

 

study → studying (uczyć się)

try → trying (próbować)

apply → applying (złożyć, składać prośbę)

Wyjątki:Wyjątkiem od tej reguły są: czasownik be i czasowniki zakończone na -ee.W obu przypadkach końcówkę -ing dodaje się bezpośrednio do czasownika, bez opuszczania końcówki -ee:

be → being (być)

see → seeing (widzieć)

agree → agreeing (zgodzić się)

 

 

-ie → -ying

- l → -lling

die → dying (umierać)

lie → lying (leżeć)

tie → tying (wiązać)

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego końcówkę -l podwajamy przed przyrostkiem -ing:

cancel → cancelling (odwołać)

travel → travelling (podróżować)

 

Kiedy czasownik kończy się na sylabę akcentowaną (lub jest czasownikiem jednosylabowym), która kończy się spółgłoską poprzedzoną samogłoską, to spółgłoskę tę często podwajamy. Niestety, nie zawsze tak się dzieje; istnieje dużo wyjątków od tej reguły. Porównaj:

Jeżeli ostatnia sylaba jest nieakcentowana, to spółgłoski NIE podwajamy:

 

                              

swim → swimming (pływać)

sit → sitting (siadać)

get → getting (dostać)

stop → stopping (przestać, wstrzymać)

 

ale:

read → reading (czytać)

swear → swearing (przysięgać)

 

enter → entering (wejść)

visit → visiting (odwiedzić)

happen happening (zdarzyć się)

develop → developing (rozwijać)

 

 

 

Zdania przeczące

 

Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Continuous, między czasownikiem posiłkowymbea czasownikiem głównym zakończonym na -ingnależy wstawić partykułęnot, co widać na schemacie poniżej.

 

podmiot + not + odmieniony czasownik to be + czasownik -ing

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

ZDANIE PRZECZĄCE

 

I am reading a book.

(Czytam książkę.)

 

My sister is watching TV.

(Moja siostra ogląda telewizję.)

 

I am not reading a book.

(Nie czytam książki.)

 

My sister is not watching TV.

(Moja siostra nie ogląda teraz telewizji.)

 

 

 

 

Pytania

 

Pytania w czasie Present Continuous tworzy się poprzez inwersję, czyli zamieniając miejscami operator (odmieniony czasownik be) i podmiot zdania, tak jak na poniższym schemacie.

 

odmieniony czasownik to be + podmiot +czasownik -ing

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

ZDANIE PYTAJĄCE

 

They are playing the piano.

(Oni grają na pianinie.)

 

 

Are they playing the piano?

(Czy oni graja na pianinie?)

 

 
 

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Present Continuous. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie wyrazu work (pracować).

 

 

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

forma pełna

 

forma skrócona

forma pełna

forma skrócona

I am working.

I’m working.

I am not working.

I’m not working.

Am I working?

You are working. 

You’re working.

You are not working.

You aren’t working.

Are you working?

He is working. 

He’s working.

He is not working.

He isn’t working.

Is he working?

She is working. 

She’s working.

She is not working.

She isn’t working.

Is she working?

It is working. 

It’s working.

It is not working.

It isn’t working.

Is it working?

We are working. 

We’re working.

We are not working.

We aren’t working.

Are we working?

You are working. 

You’re working.

You are not working.

You aren’t working.

Are you working?

They are working. 

They’re working.

They are not working.

They aren’t working.

Are they working?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz