Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Present Continuous

Czasowniki niewystępujące w czasie Present Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Budując zdania w czasie Present Continuous należy mieć na względzie fakt, że nie wszystkie czasowniki mogą przyjmować formy ciągłe. Powodem ku temu jest najczęściej logika – przykładowo jeżeli kogoś nienawidzimy to jest to raczej stan, a nie czynność, a tylko czynności mogą przyjmować formy progresywne (-ing).

 

W tabeli poniżej prezentujemy czasowniki, które nie przybierają formy Present Continuous.

 

Czasowniki postrzegania zmysłowego:

Czasowniki wyrażające stan posiadania:

 

feel (czuć)

hear (słyszeć)

notice (zauważyć)

see (widzieć)

smell (poczuć zapach)

taste (czuć smak)

 

belong (to) (należeć do)

contain (zawierać)

consist (of) (składać się (z czegoś))

have (posiadać)

include (zawierać)

lack (nie mieć (czegoś))

own (posiadać)

possess (posiadać)

 

Czasowniki wyrażające stany uczuciowe lub ogólny stosunek do ludzi, rzeczy, spraw:

 Czasowniki wyrażające stan intelektualny:

 

admire (podziwiać)

adore (wielbić, uwielbiać)

desire (pożądać)

despise (gardzić, pogardzać)

detest (nie znosić)

dislike (nie lubić)

envy (zazdrościć)

fear (bać się)

hate (nienawidzić)

like (lubić)

love (kochać)

mind (uważać (na kogoś/coś), mieć coś przeciwko (komuś/czemuś))

need (potrzebować)

pity (litować się (nad kimś))

prefer (woleć)

trust (ufać)

want (chcieć)

wish (życzyć, pragnąć)

 

 

believe (wierzyć)

doubt (wątpić)

expect(oczekiwać; spodziewać się)

forget (zapominać)

guess (zgadywać)

hope (mieć nadzieję)

imagine (wyobrażać sobie)

intend (planować; myśleć (o czymś))

know (wiedzieć)

mean (zamierzać; znaczyć)

understand (rozumieć)

realise (zdawać sobie (z czegoś) sprawę)

recognise (rozpoznawać)

remember(pamiętać)

see (rozumieć)

suppose (przypuszczać)

think (myśleć)

understand(rozumieć)

Czasowniki, za pomocą których możemy opisać wygląd:

 Inne czasowniki:

 

appear (wydawać się)

resemble (być podobnym do, przypominać (kogoś/coś))

seem (wydawać się)

 

 

concern (martwić)

cost (kosztować)

depend on (zależeć od, polegać na)

deserve (zasługiwać)

fit (pasować)

matter (liczyć się, mieć znaczenie)

measure (mierzyć)

weigh(ważyć)

 

 

Przykłady:

 

This soup tastes horrible.

(Ta zupa smakuje okropnie.)

This soup is tasting horrible.

 

Ann wants to eat dinner now.

(Ann chce zjeść teraz obiad.)

Ann is wanting to eat dinner now.

 

Now the students understand everything.

(Teraz studenci rozumieją już wszystko.)

Now the students are understanding everything.

 

She seems to be very angry at her parents.

(Zdaje się, że ona jest bardzo zła na swoich rodziców.)

She is seeming to be very angry at her parents

 

 

 

 

Uwaga! Niektórych z powyższych wyrazów można użyć w czasie Present Continuous. Należy jednak pamiętać, że wtedy ich znaczenie zmienia się. Zwróć uwagę na poniższe podpunkty.

 

  • think

 

Czasownika think w znaczeniu sądzić, uważać nie można użyć w czasie Present Continuous:

 

What do you think she will do with the money?

(Jak uważasz, co ona teraz zrobi z tymi pieniędzmi?)

What are you thinking she will do with the money?

 

 

W czasie Present Continuous czasownik think może zostać użyty jedynie w znaczeniu zastanawiać się:

 

You look confused. What are you thinking about?

(Wyglądasz na zakłopotanego. O czym teraz myślisz?)

You look confused. What do you think about?

 

Tom is thinking of quitting his job at the Coca-Cola company.

(Tom zastanawia się nad porzuceniem pracy w firmie Coca-Cola.)

Tom thinks of quitting his job at Coca-Cola company.

 

 

 

  • hear, see, smell, taste, feel

 

Czasowniki: hear (słyszeć), see (widzieć), smell (wąchać), taste (smakować) i feel (czuć) w znaczeniu postrzegania zmysłowego często łączą się z czasownikami modalnymi i występują tylko w czasie Present Simple.

 

 

’Do you see that woman over there?’

’No, I can’t see her. It’s too dark.’

(„Czy widzisz tą kobietę?”

„Nie, nie widzę. Jest zbyt ciemno”.)

’Are you seeing that woman over there?’

’No, I’m not seeing her.’

 

 

 

 

ale:

 

Jeżeli czasownik see oznacza „mieć spotkanie” (have a meeting), to możemy go użyć w czasie Present Continuous:

 

I’m seeing the supervisor this afternoon.

(Jestem umówiony z kierownikiem dzisiaj popołudniu.)

 

 

I can still hear you talking!

(Ciągle słyszę jak rozmawiacie!)

(Jest to niezależne od woli wypowiadającego się.)

I’m still hearing you talking!

 

 

ale:

 

Jeżeli za pomocą czasownika hear wyrażamy jakąś świadomą czynność, możemy go użyć w czasie Present Continuous:

 

Mrs Golichowski is hearing a new cellist in the school’s hall.

(Pani Golichowski przeprowadza w szkolnej auli przesłuchanie dla nowego wiolonczelisty.)

(Czynność świadoma, celowa.)

 

 

This fridge smells. Let’s try to wash it.

(Ta lodówka śmierdzi. Spróbujmy ją umyć.)

 

 

 I can smell some flowers.

(Wyczuwam zapach kwiatów.)

(Niezależnie od woli wypowiadającego się.)

 

 

 

 

ale:

 

Natalia is smelling her new fragrance.

(Natalia wącha swoje nowe perfumy.)

(Czynność świadoma.)

 

This garlic sauce is great! It tastes really good!

(Ten sos czosnkowy jest świetny! Smakuje naprawdę dobrze!)

 This garlic sauce is great! It’s tasting really good.

 

 

 

ale:

 

 He is tasting the garlic sauce.

(On próbuje sosu czosnkowego.)

(Czynność świadoma.)

 

I can feel your hand on my shoulder.

(Czuję twoją rękę na moim ramieniu.)

(W znaczeniu: czuję dotyk.)

 

 I feel my grandfather’s ghost.

(Wyczuwam ducha mojego dziadka.)

 

I can feel the rhythm. (Czuję rytm.)

 

 

 

 

 

ale:

 

The baby is feeling the blanket. It must feel nice.

(Dziecko dotyka materiału. Musi być przyjemny w dotyku.)

(W znaczeniu: bada fakturę ręką.)

 

 

 

  • be

 

Czasownik be w czasie Present Continous przyjmuje formę: I am being, he is being lub they are being. Tej formy można uży opisując czyjeś chwilowe, nietypowe zachowanie (wówczas I am being… należy rozumieć jako I am behaving/acting…).Porównaj:

 

 

I can’t understand why he is being so rude. He has never raised his voice before!

(Nie rozumiem, czemu on się zachowuje tak niegrzecznie. Nigdy wcześniej nie podniósł głosu!)

(W znaczeniu: on tak się zachowuje tylko w tej chwili.)

 

 

 

 

ale:

 

John is never rude. He is a real gentleman.

(John nigdy nie bywa nieuprzejmy. To prawdziwy gentleman.)

(W znaczeniu: on jest taki zawsze.)

 

 

 

  • have

 

Czasownik have nie może występować w czasie Present Continuous jedynie wtedy, gdy wskazuje na stan posiadania. Porównaj:

 

 

We have a very nice garden near our household at the seaside.

(Koło naszego gospodarstwa domowego nad morzem mamy bardzo ładny ogród.)

 

 

 

 

ale:

 

We are having a great time at the seaside!

(Wspaniale spędzamy czas nad morzem.)

 

They are having family dinner at the moment.

(Oni mają teraz rodzinny obiad.)

 

 

 

 

Warto zapamiętać, że jeżeli dany czasownik w określonym znaczeniu nie może występować w czasie Present Continuous oznacza to również, że nie można go użyć w innym czasie typu continuous.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz